Η Γκαλερί του meteothes.gr

Ο Καιρός στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης


Τελευταία σχόλια - Το χιόνι του 1988
Δεν υπάρχει εικόνα προς εμφάνιση