Κάμερες Κυκλοφορίας Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης
© ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Σύστημα Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης