^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 21, 2020 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 8 °C 8 °C 2 °C 4.5 °C
Σημείο Δρόσου: -3 °C -3 °C -5 °C -3.8 °C
Υγρασία: 46% 62% 45% 55%
Ταχύτητα Ανέμου: 5km/h 11km/h 2km/h 6.5km/h
Ριπές Ανέμου: 18km/h 32km/h - -
ΑνεμοςWNW - - SW
Πίεση: 1038.0 hPa 1043.1 hPa 1038.0 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 21, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 4 °C -4 °C 1043.1 hPa North 11 km/h 19 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 4 °C -4 °C 1043.0 hPa North 10 km/h 23 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 4 °C -4 °C 1042.8 hPa North 11 km/h 32 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 4 °C -4 °C 1042.8 hPa NNE 10 km/h 21 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 4 °C -4 °C 1042.8 hPa North 8 km/h 23 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 4 °C -4 °C 1042.8 hPa North 8 km/h 19 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 4 °C -4 °C 1042.7 hPa North 10 km/h 19 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:45 4 °C -4 °C 1042.4 hPa North 10 km/h 19 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 4 °C -4 °C 1042.4 hPa North 11 km/h 26 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 4 °C -4 °C 1042.6 hPa NNW 10 km/h 26 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 4 °C -4 °C 1042.5 hPa NNW 8 km/h 19 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:45 4 °C -4 °C 1042.4 hPa North 11 km/h 19 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 4 °C -4 °C 1042.3 hPa North 10 km/h 21 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 3 °C -4 °C 1042.3 hPa North 10 km/h 26 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 3 °C -4 °C 1042.3 hPa North 5 km/h 26 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
03:45 3 °C -4 °C 1042.3 hPa North 3 km/h 19 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 3 °C -4 °C 1042.3 hPa NNE 10 km/h 23 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
04:15 3 °C -4 °C 1042.3 hPa North 3 km/h 13 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 3 °C -4 °C 1042.3 hPa North 8 km/h 11 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 3 °C -4 °C 1042.3 hPa North 2 km/h 11 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 3 °C -4 °C 1042.3 hPa NNW 3 km/h 11 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
05:15 3 °C -4 °C 1042.2 hPa NNW 3 km/h 10 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 3 °C -4 °C 1042.2 hPa North 3 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 3 °C -4 °C 1042.2 hPa North 5 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 3 °C -4 °C 1042.1 hPa North 3 km/h 11 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
06:15 3 °C -4 °C 1042.0 hPa North 5 km/h 10 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 3 °C -4 °C 1041.9 hPa North 2 km/h 11 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
06:45 2 °C -4 °C 1041.9 hPa NNW 5 km/h 10 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 2 °C -4 °C 1041.9 hPa North 5 km/h 14 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
07:15 3 °C -4 °C 1042.0 hPa North 3 km/h 13 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
07:30 2 °C -4 °C 1042.0 hPa North 3 km/h 10 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
07:45 3 °C -4 °C 1042.2 hPa North 5 km/h 13 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
08:00 2 °C -4 °C 1042.3 hPa North 2 km/h 11 km/h 61% 0.0 mm 11 W/m2
08:15 3 °C -5 °C 1042.2 hPa NNW 3 km/h 11 km/h 60% 0.0 mm 21 W/m2
08:30 3 °C -4 °C 1042.3 hPa NNW 3 km/h 6 km/h 60% 0.0 mm 42 W/m2
08:45 3 °C -4 °C 1042.3 hPa NNW 2 km/h 10 km/h 59% 0.0 mm 69 W/m2
09:00 3 °C -4 °C 1042.2 hPa NNW 3 km/h 13 km/h 59% 0.0 mm 104 W/m2
09:15 3 °C -4 °C 1042.2 hPa NNW 3 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm 139 W/m2
09:30 3 °C -4 °C 1042.3 hPa WNW 3 km/h 10 km/h 59% 0.0 mm 178 W/m2
09:45 4 °C -4 °C 1042.2 hPa NNW 5 km/h 11 km/h 57% 0.0 mm 214 W/m2
10:00 4 °C -4 °C 1042.1 hPa NNW 8 km/h 13 km/h 55% 0.0 mm 248 W/m2
10:15 4 °C -4 °C 1041.9 hPa NW 5 km/h 14 km/h 54% 0.0 mm 279 W/m2
10:30 4 °C -4 °C 1041.9 hPa NW 8 km/h 19 km/h 55% 0.0 mm 304 W/m2
10:45 5 °C -4 °C 1041.9 hPa NNW 3 km/h 19 km/h 55% 0.0 mm 334 W/m2
11:00 5 °C -4 °C 1042.1 hPa NNW 8 km/h 14 km/h 53% 0.0 mm 353 W/m2
11:15 5 °C -4 °C 1042.0 hPa North 11 km/h 19 km/h 52% 0.0 mm 380 W/m2
11:30 5 °C -4 °C 1042.0 hPa NNW 10 km/h 19 km/h 51% 0.0 mm 396 W/m2
11:45 5 °C -4 °C 1041.9 hPa North 10 km/h 19 km/h 52% 0.0 mm 408 W/m2
12:00 5 °C -3 °C 1041.5 hPa NNE 8 km/h 21 km/h 53% 0.0 mm 420 W/m2
12:15 6 °C -4 °C 1041.2 hPa North 10 km/h 16 km/h 51% 0.0 mm 427 W/m2
12:30 6 °C -3 °C 1041.0 hPa NNE 8 km/h 16 km/h 50% 0.0 mm 432 W/m2
12:45 6 °C -4 °C 1040.8 hPa North 8 km/h 14 km/h 49% 0.0 mm 429 W/m2
13:00 7 °C -3 °C 1040.8 hPa NW 5 km/h 14 km/h 48% 0.0 mm 431 W/m2
13:15 7 °C -3 °C 1040.5 hPa NW 5 km/h 16 km/h 49% 0.0 mm 425 W/m2
13:30 7 °C -3 °C 1040.2 hPa NW 3 km/h 19 km/h 48% 0.0 mm 415 W/m2
13:45 7 °C -3 °C 1040.0 hPa WNW 8 km/h 14 km/h 47% 0.0 mm 406 W/m2
14:00 7 °C -3 °C 1039.7 hPa WNW 5 km/h 24 km/h 47% 0.0 mm 390 W/m2
14:15 7 °C -3 °C 1039.5 hPa NW 10 km/h 16 km/h 46% 0.0 mm 373 W/m2
14:30 8 °C -3 °C 1039.2 hPa NW 5 km/h 19 km/h 46% 0.0 mm 352 W/m2
14:45 8 °C -4 °C 1039.1 hPa WNW 8 km/h 19 km/h 45% 0.0 mm 323 W/m2
15:00 8 °C -3 °C 1038.8 hPa West 5 km/h 19 km/h 46% 0.0 mm 299 W/m2
15:15 8 °C -3 °C 1038.6 hPa WNW 10 km/h 14 km/h 45% 0.0 mm 267 W/m2
15:30 8 °C -3 °C 1038.5 hPa NW 8 km/h 19 km/h 46% 0.0 mm 236 W/m2
15:45 8 °C -3 °C 1038.2 hPa NW 5 km/h 14 km/h 46% 0.0 mm 199 W/m2
16:00 8 °C -3 °C 1038.1 hPa WNW 10 km/h 16 km/h 45% 0.0 mm 162 W/m2
16:15 8 °C -3 °C 1038.0 hPa WNW 5 km/h 18 km/h 46% 0.0 mm 123 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb