^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 28, 2020 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 51.8 °F 46.4 °F 49.5 °F
Σημείο Δρόσου: 48.2 °F 44.6 °F 45.7 °F
Υγρασία: 91% 80% 87%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph 0mph 0.9mph
Ριπές Ανέμου: 8.7mph - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 30 in 29.9 in -
Υετός: 0.29 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 28, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 48.2 °F 44.6 °F 30 in North 1.2 mph 1.9 mph 85% 0.01 in 0 W/m2
00:15 48.2 °F 44.6 °F 30 in North 1.2 mph 1.9 mph 85% 0.01 in 0 W/m2
00:30 48.2 °F 44.6 °F 30 in North 1.9 mph 3.1 mph 85% 0 in 0 W/m2
00:45 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm   3.1 mph 86% 0.01 in 0 W/m2
01:00 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm   1.9 mph 85% 0 in 0 W/m2
01:15 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm     86% 0.01 in 0 W/m2
01:30 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm     87% 0.01 in 0 W/m2
01:45 48.2 °F 44.6 °F 30 in NNW 1.2 mph 3.1 mph 88% 0 in 0 W/m2
02:00 48.2 °F 44.6 °F 30 in NNW 1.2 mph 3.1 mph 88% 0 in 0 W/m2
02:15 48.2 °F 44.6 °F 30 in NNW 1.2 mph 3.1 mph 89% 0.01 in 0 W/m2
02:30 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm   3.1 mph 89% 0 in 0 W/m2
02:45 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm   1.2 mph 89% 0 in 0 W/m2
03:00 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm     89% 0.01 in 0 W/m2
03:15 48.2 °F 44.6 °F 30 in NNW 1.2 mph 3.1 mph 89% 0 in 0 W/m2
03:30 48.2 °F 44.6 °F 30 in Calm   3.1 mph 90% 0.01 in 0 W/m2
03:45 48.2 °F 44.6 °F 30 in NNW 1.2 mph 3.1 mph 90% 0 in 0 W/m2
04:00 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in NNW 1.9 mph 3.1 mph 90% 0 in 0 W/m2
04:15 46.4 °F 44.6 °F 29.9 in NNW 1.9 mph 3.7 mph 90% 0 in 0 W/m2
04:30 46.4 °F 44.6 °F 29.9 in NW 1.2 mph 3.7 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:45 46.4 °F 44.6 °F 29.9 in NNW 1.2 mph 3.1 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:00 46.4 °F 44.6 °F 29.9 in NNW 1.2 mph 3.1 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:15 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   3.7 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:30 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 90% 0 in 0 W/m2
05:45 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm     91% 0 in 0 W/m2
06:00 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm     90% 0 in 0 W/m2
06:15 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm     91% 0 in 0 W/m2
06:30 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 90% 0 in 7 W/m2
06:45 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 90% 0 in 16 W/m2
07:00 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   1.2 mph 90% 0.01 in 18 W/m2
07:15 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 90% 0 in 16 W/m2
07:30 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in NNW 1.2 mph 1.9 mph 89% 0 in 26 W/m2
07:45 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in WNW 1.9 mph 3.7 mph 89% 0 in 39 W/m2
08:00 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in WNW 1.2 mph 3.7 mph 90% 0 in 54 W/m2
08:15 46.4 °F 44.6 °F 29.9 in WNW 1.9 mph 3.7 mph 89% 0 in 47 W/m2
08:30 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 90% 0 in 76 W/m2
08:45 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in WNW 1.2 mph 3.1 mph 90% 0 in 88 W/m2
09:00 48.2 °F 44.6 °F 29.9 in NW 1.9 mph 3.1 mph 89% 0 in 88 W/m2
09:15 48.2 °F 46.4 °F 29.9 in North 1.2 mph 3.1 mph 89% 0 in 88 W/m2
09:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in NNE 1.2 mph 3.7 mph 89% 0 in 86 W/m2
09:45 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   1.2 mph 87% 0 in 98 W/m2
10:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 84% 0 in 120 W/m2
10:15 50 °F 46.4 °F 29.9 in South 1.9 mph 6.2 mph 85% 0 in 179 W/m2
10:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in SW 3.1 mph 6.8 mph 87% 0 in 190 W/m2
10:45 50 °F 46.4 °F 29.9 in SW 3.1 mph 5 mph 87% 0 in 174 W/m2
11:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 5 mph 88% 0 in 144 W/m2
11:15 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 3.7 mph 88% 0.01 in 113 W/m2
11:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 89% 0.01 in 127 W/m2
11:45 50 °F 48.2 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 89% 0 in 142 W/m2
12:00 51.8 °F 48.2 °F 29.9 in SSW 1.2 mph 3.1 mph 88% 0.02 in 104 W/m2
12:15 51.8 °F 48.2 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 88% 0.02 in 83 W/m2
12:30 51.8 °F 48.2 °F 29.9 in SSW 1.2 mph 3.1 mph 88% 0.02 in 74 W/m2
12:45 51.8 °F 48.2 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 88% 0.02 in 70 W/m2
13:00 50 °F 48.2 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 3.7 mph 88% 0.03 in 95 W/m2
13:15 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 3.7 mph 89% 0.02 in 100 W/m2
13:30 50 °F 48.2 °F 29.9 in SW 1.2 mph 3.7 mph 89% 0.02 in 135 W/m2
13:45 50 °F 48.2 °F 29.9 in SW 1.2 mph 3.7 mph 89% 0.01 in 132 W/m2
14:00 50 °F 48.2 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 3.7 mph 90% 0.01 in 100 W/m2
14:15 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 3.1 mph 89% 0.01 in 93 W/m2
14:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 3.1 mph 89% 0.01 in 123 W/m2
14:45 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 3.7 mph 89% 0.01 in 128 W/m2
15:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.2 mph 3.1 mph 89% 0.01 in 165 W/m2
15:15 50 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 85% 0.01 in 107 W/m2
15:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 85% 0.01 in 105 W/m2
15:45 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 84% 0.01 in 111 W/m2
16:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in SSW 1.2 mph 3.1 mph 83% 0 in 121 W/m2
16:15 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in WNW 1.2 mph 3.7 mph 82% 0 in 97 W/m2
16:30 50 °F 44.6 °F 29.9 in North 1.9 mph 3.7 mph 81% 0 in 93 W/m2
16:45 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in NNE 1.9 mph 3.7 mph 82% 0 in 98 W/m2
17:00 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in North 1.9 mph 3.7 mph 82% 0.01 in 135 W/m2
17:15 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   3.7 mph 81% 0 in 47 W/m2
17:30 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in North 1.2 mph 3.7 mph 81% 0 in 58 W/m2
17:45 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 80% 0 in 63 W/m2
18:00 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in North 1.2 mph 1.9 mph 82% 0 in 54 W/m2
18:15 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in North 1.2 mph 3.7 mph 82% 0 in 46 W/m2
18:30 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in NNE 1.2 mph 6.8 mph 82% 0 in 25 W/m2
18:45 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in NNE 1.9 mph 5 mph 83% 0 in 0 W/m2
19:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   6.2 mph 83% 0 in 0 W/m2
19:15 50 °F 44.6 °F 29.9 in NE 5 mph 8.1 mph 83% 0 in 0 W/m2
19:30 50 °F 44.6 °F 29.9 in NE 5 mph 8.7 mph 83% 0 in 0 W/m2
19:45 50 °F 46.4 °F 29.9 in NE 1.2 mph 6.2 mph 83% 0 in 0 W/m2
20:00 50 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   3.7 mph 84% 0 in 0 W/m2
20:15 50 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   5 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:30 50 °F 44.6 °F 29.9 in SE 1.9 mph 5 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:45 50 °F 44.6 °F 29.9 in Calm   5 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 82% 0 in 0 W/m2
21:15 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   1.2 mph 82% 0 in 0 W/m2
21:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 82% 0 in 0 W/m2
21:45 51.8 °F 46.4 °F 29.9 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 83% 0 in 0 W/m2
22:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in ENE 1.2 mph 3.7 mph 84% 0 in 0 W/m2
22:15 50 °F 46.4 °F 29.9 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 84% 0 in 0 W/m2
22:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 84% 0 in 0 W/m2
22:45 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 84% 0 in 0 W/m2
23:00 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm     84% 0 in 0 W/m2
23:15 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm     83% 0 in 0 W/m2
23:30 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm     84% 0 in 0 W/m2
23:45 50 °F 46.4 °F 29.9 in Calm     84% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb