^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 28, 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 49.5 °F /  9.7 °C
Σημείο Δρόσου: 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 45.7 °F /  7.6 °C
Υγρασία: 91% 80% 87%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 0.9mph /  1.5km/h
Ριπές Ανέμου: 8.7mph /  14km/h - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 30 in /  1015.4 hPa 29.9 in /  1011.8 hPa -
Υετός: 0.29 in /  7.4 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 28, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.4hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 85% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
00:15 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.4hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 85% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
00:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.4hPa North 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 86% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.4hPa Calm     86% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.3hPa Calm     87% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.1hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.0hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1014.9hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1014.9hPa Calm   3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1014.7hPa Calm   1.2mph /  2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1014.5hPa Calm     89% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:15 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1014.4hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1014.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 90% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1014.3hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1014.0hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 46.4 °F /  8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.9hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 46.4 °F /  8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.9hPa NW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 46.4 °F /  8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.8hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 46.4 °F /  8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm   3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.0mm 16 W/m2
07:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 90% 0.01in /  0.2mm 18 W/m2
07:15 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.0mm 16 W/m2
07:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa NNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.0mm 26 W/m2
07:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.0mm 39 W/m2
08:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.3hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.0mm 54 W/m2
08:15 46.4 °F /  8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.0mm 47 W/m2
08:30 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.0mm 76 W/m2
08:45 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.5hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.0mm 88 W/m2
09:00 48.2 °F /  9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 88 W/m2
09:15 48.2 °F /  9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.4hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 88 W/m2
09:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa NNE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.0mm 86 W/m2
09:45 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 87% 0in /  0.0mm 98 W/m2
10:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 84% 0in /  0.0mm 120 W/m2
10:15 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa South 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 85% 0in /  0.0mm 179 W/m2
10:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 87% 0in /  0.0mm 190 W/m2
10:45 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm 174 W/m2
11:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm 144 W/m2
11:15 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0.01in /  0.2mm 113 W/m2
11:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 127 W/m2
11:45 50 °F /  10 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.0mm 142 W/m2
12:00 51.8 °F /  11 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0.02in /  0.4mm 104 W/m2
12:15 51.8 °F /  11 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 88% 0.02in /  0.4mm 83 W/m2
12:30 51.8 °F /  11 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0.02in /  0.4mm 74 W/m2
12:45 51.8 °F /  11 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 88% 0.02in /  0.6mm 70 W/m2
13:00 50 °F /  10 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.4hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0.03in /  0.8mm 95 W/m2
13:15 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0.02in /  0.4mm 100 W/m2
13:30 50 °F /  10 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0.02in /  0.4mm 135 W/m2
13:45 50 °F /  10 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0.01in /  0.2mm 132 W/m2
14:00 50 °F /  10 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0.01in /  0.2mm 100 W/m2
14:15 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 93 W/m2
14:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 123 W/m2
14:45 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0.01in /  0.2mm 128 W/m2
15:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0.01in /  0.2mm 165 W/m2
15:15 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 85% 0.01in /  0.2mm 107 W/m2
15:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm   1.9mph /  3km/h 85% 0.01in /  0.2mm 105 W/m2
15:45 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0.01in /  0.2mm 111 W/m2
16:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.7hPa SSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.0mm 121 W/m2
16:15 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.5hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.0mm 97 W/m2
16:30 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.4hPa North 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.0mm 93 W/m2
16:45 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa NNE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.0mm 98 W/m2
17:00 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa North 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0.01in /  0.2mm 135 W/m2
17:15 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.0mm 47 W/m2
17:30 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa North 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.0mm 58 W/m2
17:45 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.0mm 63 W/m2
18:00 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.2hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.0mm 54 W/m2
18:15 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.1hPa North 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.0mm 46 W/m2
18:30 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 82% 0in /  0.0mm 25 W/m2
18:45 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1011.8hPa NNE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm   6.2mph /  10km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.8hPa NE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.8hPa NE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1011.8hPa NE 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   3.7mph /  6km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.3hPa SE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 50 °F /  10 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm   5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.5hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.6hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.5hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb