^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούνιος 01, 2020 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 66.2 °F 60.8 °F 62.2 °F
Σημείο Δρόσου: 55.4 °F 50 °F 52.7 °F
Υγρασία: 76% 66% 71%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.7mph 1.2mph 5.1mph
Ριπές Ανέμου: 16.8mph - -
Ανεμος- - ESE
Πίεση: 29.9 in 29.8 in -
Υετός: 0.1 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούνιος 01, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 66.2 °F 55.4 °F 29.9 in North 3.1 mph 11.8 mph 66% 0 in 0 W/m2
00:15 66.2 °F 53.6 °F 29.9 in North 6.2 mph 11.8 mph 67% 0 in 0 W/m2
00:30 64.4 °F 53.6 °F 29.9 in North 5 mph 11.8 mph 72% 0.06 in 0 W/m2
00:45 62.6 °F 53.6 °F 29.9 in NNE 6.8 mph 13 mph 76% 0.04 in 0 W/m2
01:00 60.8 °F 53.6 °F 29.9 in North 6.2 mph 14.3 mph 76% 0 in 0 W/m2
01:15 60.8 °F 53.6 °F 29.9 in NNE 8.7 mph 16.2 mph 76% 0 in 0 W/m2
01:30 60.8 °F 53.6 °F 29.9 in NNE 6.8 mph 14.9 mph 75% 0 in 0 W/m2
01:45 60.8 °F 53.6 °F 29.9 in North 8.1 mph 16.8 mph 74% 0 in 0 W/m2
02:00 62.6 °F 53.6 °F 29.9 in NNE 8.1 mph 16.2 mph 73% 0 in 0 W/m2
02:15 62.6 °F 53.6 °F 29.9 in North 8.7 mph 14.9 mph 73% 0 in 0 W/m2
02:30 60.8 °F 53.6 °F 29.9 in NNE 8.1 mph 14.3 mph 74% 0 in 0 W/m2
02:45 60.8 °F 53.6 °F 29.9 in NNE 6.2 mph 11.8 mph 74% 0 in 0 W/m2
03:00 62.6 °F 53.6 °F 29.9 in North 1.9 mph 11.8 mph 73% 0 in 0 W/m2
03:15 62.6 °F 53.6 °F 29.8 in NNW 1.2 mph 11.8 mph 73% 0 in 0 W/m2
03:30 62.6 °F 53.6 °F 29.8 in North 6.2 mph 8.1 mph 72% 0 in 0 W/m2
03:45 62.6 °F 53.6 °F 29.8 in NNE 6.2 mph 14.9 mph 73% 0 in 0 W/m2
04:00 62.6 °F 51.8 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 8.7 mph 72% 0 in 0 W/m2
04:15 62.6 °F 53.6 °F 29.8 in NNE 1.9 mph 5 mph 73% 0 in 0 W/m2
04:30 62.6 °F 53.6 °F 29.8 in North 1.2 mph 6.2 mph 72% 0 in 0 W/m2
04:45 62.6 °F 51.8 °F 29.8 in North 6.2 mph 13 mph 69% 0 in 0 W/m2
05:00 62.6 °F 51.8 °F 29.8 in North 6.2 mph 11.8 mph 68% 0 in 0 W/m2
05:15 62.6 °F 51.8 °F 29.8 in North 6.2 mph 11.8 mph 68% 0 in 0 W/m2
05:30 60.8 °F 51.8 °F 29.8 in North 6.2 mph 11.8 mph 68% 0 in 0 W/m2
05:45 60.8 °F 50 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.7 mph 68% 0 in 0 W/m2
06:00 60.8 °F 51.8 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.7 mph 69% 0 in 0 W/m2
06:15 60.8 °F 51.8 °F 29.8 in NNE 5 mph 8.7 mph 70% 0 in 12 W/m2
06:30 60.8 °F 51.8 °F 29.8 in NNE 5 mph 11.8 mph 69% 0 in 21 W/m2
06:45 60.8 °F 51.8 °F 29.8 in North 5 mph 9.9 mph 69% 0 in 30 W/m2
07:00 60.8 °F 51.8 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.1 mph 68% 0 in 46 W/m2
07:15 62.6 °F 50 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.1 mph 67% 0 in 67 W/m2
07:30 62.6 °F 51.8 °F 29.8 in NNE 3.1 mph 8.1 mph 67% 0 in 102 W/m2
07:45 62.6 °F 51.8 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 11.8 mph 67% 0 in 116 W/m2
08:00 62.6 °F 51.8 °F 29.8 in North 5 mph 11.8 mph 66% 0 in 135 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb