^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 21, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 68 °F 64.4 °F 65.5 °F
Σημείο Δρόσου: 55.4 °F 51.8 °F 52.9 °F
Υγρασία: 66% 62% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 6.2mph 0mph 1.4mph
Ριπές Ανέμου: 13mph - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 30.2 in 30.2 in -
Υετός: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 21, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 68 °F 55.4 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.9 mph 3.7 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:30 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 3.1 mph 5 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:45 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in East 1.9 mph 6.8 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:00 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 6.2 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   3.7 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:30 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 3.7 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:45 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:00 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 1.9 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   1.2 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:30 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
02:45 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
03:00 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   1.9 mph 63% 0 in 0 W/m2
03:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in NE 1.9 mph 3.7 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:30 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in NE 1.9 mph 3.7 mph 65% 0 in 0 W/m2
03:45 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in NE 1.2 mph 5 mph 64% 0 in 0 W/m2
04:00 64.4 °F 53.6 °F 30.2 in NE 1.9 mph 13 mph 66% 0 in 0 W/m2
04:15 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 6.2 mph 8.7 mph 64% 0 in 0 W/m2
04:30 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 3.1 mph 13 mph 63% 0 in 0 W/m2
04:45 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 1.9 mph 9.9 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:00 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in East 1.2 mph 5 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:15 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:30 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm   1.9 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:45 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:00 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb