^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 21, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 73.4 °F 64.4 °F 68 °F
Σημείο Δρόσου: 55.4 °F 48.2 °F 51.3 °F
Υγρασία: 66% 47% 56%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.1mph 0mph 3.3mph
Ριπές Ανέμου: 13mph - -
Ανεμος- - SE
Πίεση: 30.3 in 30.2 in -
Υετός: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 21, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 68 °F 55.4 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.9 mph 3.7 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:30 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 3.1 mph 5 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:45 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in East 1.9 mph 6.8 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:00 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 6.2 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   3.7 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:30 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 3.7 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:45 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:00 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 1.9 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   1.2 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:30 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
02:45 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
03:00 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in Calm   1.9 mph 63% 0 in 0 W/m2
03:15 66.2 °F 53.6 °F 30.2 in NE 1.9 mph 3.7 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:30 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in NE 1.9 mph 3.7 mph 65% 0 in 0 W/m2
03:45 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in NE 1.2 mph 5 mph 64% 0 in 0 W/m2
04:00 64.4 °F 53.6 °F 30.2 in NE 1.9 mph 13 mph 66% 0 in 0 W/m2
04:15 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 6.2 mph 8.7 mph 64% 0 in 0 W/m2
04:30 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 3.1 mph 13 mph 63% 0 in 0 W/m2
04:45 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 1.9 mph 9.9 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:00 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in East 1.2 mph 5 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:15 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:30 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm   1.9 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:45 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:00 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
06:15 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in NNW 1.9 mph 6.2 mph 61% 0 in 0 W/m2
06:30 64.4 °F 50 °F 30.2 in ESE 1.9 mph 6.8 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:45 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm   6.8 mph 63% 0 in 0 W/m2
07:00 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 64% 0 in 0 W/m2
07:15 64.4 °F 51.8 °F 30.2 in WSW 1.2 mph 3.7 mph 63% 0 in 0 W/m2
07:30 64.4 °F 50 °F 30.2 in NW 3.1 mph 5 mph 61% 0 in 16 W/m2
07:45 64.4 °F 50 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 61% 0 in 42 W/m2
08:00 64.4 °F 50 °F 30.2 in Calm   3.1 mph 61% 0 in 56 W/m2
08:15 64.4 °F 50 °F 30.2 in NNW 3.1 mph 5 mph 59% 0 in 102 W/m2
08:30 64.4 °F 50 °F 30.3 in NE 1.9 mph 9.9 mph 58% 0 in 79 W/m2
08:45 64.4 °F 50 °F 30.3 in East 1.2 mph 9.9 mph 58% 0 in 97 W/m2
09:00 64.4 °F 50 °F 30.3 in WSW 1.9 mph 6.2 mph 58% 0 in 118 W/m2
09:15 66.2 °F 50 °F 30.3 in ENE 1.9 mph 5 mph 56% 0 in 149 W/m2
09:30 66.2 °F 50 °F 30.3 in NNE 3.1 mph 8.1 mph 55% 0 in 302 W/m2
09:45 66.2 °F 50 °F 30.3 in SSW 1.2 mph 3.7 mph 55% 0 in 200 W/m2
10:00 68 °F 50 °F 30.3 in South 1.2 mph 3.1 mph 55% 0 in 209 W/m2
10:15 68 °F 50 °F 30.3 in SSE 1.9 mph 5 mph 51% 0 in 413 W/m2
10:30 68 °F 50 °F 30.3 in ENE 5 mph 8.7 mph 51% 0 in 257 W/m2
10:45 69.8 °F 48.2 °F 30.3 in East 1.2 mph 6.2 mph 49% 0 in 274 W/m2
11:00 69.8 °F 48.2 °F 30.3 in NE 1.2 mph 8.1 mph 48% 0 in 278 W/m2
11:15 69.8 °F 53.6 °F 30.3 in SSW 3.1 mph 5 mph 57% 0 in 410 W/m2
11:30 69.8 °F 51.8 °F 30.3 in SSW 3.1 mph 6.8 mph 54% 0 in 684 W/m2
11:45 69.8 °F 53.6 °F 30.3 in SSW 3.1 mph 8.1 mph 56% 0 in 550 W/m2
12:00 68 °F 53.6 °F 30.3 in SSW 6.2 mph 8.1 mph 57% 0 in 455 W/m2
12:15 69.8 °F 53.6 °F 30.3 in SSW 1.2 mph 8.1 mph 56% 0 in 555 W/m2
12:30 69.8 °F 51.8 °F 30.3 in South 3.1 mph 6.2 mph 51% 0 in 652 W/m2
12:45 69.8 °F 51.8 °F 30.3 in SSW 1.9 mph 6.8 mph 51% 0 in 659 W/m2
13:00 71.6 °F 50 °F 30.3 in SW 5 mph 6.8 mph 49% 0 in 540 W/m2
13:15 69.8 °F 50 °F 30.3 in SSW 5 mph 8.1 mph 48% 0 in 425 W/m2
13:30 69.8 °F 51.8 °F 30.3 in SSW 5 mph 9.9 mph 52% 0 in 689 W/m2
13:45 71.6 °F 51.8 °F 30.3 in SW 5 mph 8.7 mph 50% 0 in 694 W/m2
14:00 71.6 °F 51.8 °F 30.3 in SSW 5 mph 9.9 mph 51% 0 in 694 W/m2
14:15 71.6 °F 51.8 °F 30.3 in SSW 6.2 mph 8.7 mph 51% 0 in 675 W/m2
14:30 71.6 °F 51.8 °F 30.3 in SW 6.8 mph 9.9 mph 50% 0 in 708 W/m2
14:45 71.6 °F 51.8 °F 30.3 in SW 6.2 mph 9.9 mph 50% 0 in 473 W/m2
15:00 73.4 °F 53.6 °F 30.3 in SW 6.2 mph 9.9 mph 51% 0 in 643 W/m2
15:15 71.6 °F 51.8 °F 30.3 in SSW 5 mph 9.9 mph 49% 0 in 689 W/m2
15:30 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in SSW 6.2 mph 8.7 mph 50% 0 in 450 W/m2
15:45 71.6 °F 53.6 °F 30.2 in SSW 5 mph 9.9 mph 51% 0 in 591 W/m2
16:00 71.6 °F 53.6 °F 30.2 in SSW 6.8 mph 11.8 mph 51% 0 in 534 W/m2
16:15 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in South 6.2 mph 11.8 mph 51% 0 in 517 W/m2
16:30 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in SSW 8.1 mph 11.8 mph 51% 0 in 445 W/m2
16:45 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in South 8.1 mph 13 mph 50% 0 in 383 W/m2
17:00 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in South 6.8 mph 11.8 mph 51% 0 in 371 W/m2
17:15 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in South 3.1 mph 11.8 mph 50% 0 in 330 W/m2
17:30 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in SSW 6.2 mph 9.9 mph 51% 0 in 292 W/m2
17:45 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in SSW 6.8 mph 9.9 mph 50% 0 in 246 W/m2
18:00 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in South 5 mph 9.9 mph 50% 0 in 193 W/m2
18:15 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in SSE 5 mph 11.8 mph 51% 0 in 141 W/m2
18:30 71.6 °F 51.8 °F 30.2 in SSW 6.2 mph 11.8 mph 49% 0 in 95 W/m2
18:45 71.6 °F 50 °F 30.2 in SSE 1.9 mph 11.8 mph 49% 0 in 58 W/m2
19:00 69.8 °F 50 °F 30.2 in South 3.1 mph 11.8 mph 47% 0 in 28 W/m2
19:15 69.8 °F 50 °F 30.2 in SSE 6.2 mph 9.9 mph 48% 0 in 14 W/m2
19:30 69.8 °F 50 °F 30.2 in SE 6.2 mph 11.8 mph 48% 0 in 0 W/m2
19:45 69.8 °F 50 °F 30.2 in SE 5 mph 9.9 mph 49% 0 in 0 W/m2
20:00 69.8 °F 50 °F 30.2 in SSE 5 mph 8.7 mph 49% 0 in 0 W/m2
20:15 69.8 °F 48.2 °F 30.2 in SE 6.8 mph 8.7 mph 48% 0 in 0 W/m2
20:30 69.8 °F 48.2 °F 30.2 in SE 5 mph 11.8 mph 49% 0 in 0 W/m2
20:45 68 °F 50 °F 30.2 in ESE 1.9 mph 9.9 mph 50% 0 in 0 W/m2
21:00 68 °F 48.2 °F 30.2 in East 5 mph 8.1 mph 49% 0 in 0 W/m2
21:15 68 °F 48.2 °F 30.2 in East 5 mph 8.1 mph 50% 0 in 0 W/m2
21:30 68 °F 48.2 °F 30.2 in East 5 mph 8.7 mph 50% 0 in 0 W/m2
21:45 68 °F 48.2 °F 30.3 in East 5 mph 8.1 mph 50% 0 in 0 W/m2
22:00 68 °F 48.2 °F 30.3 in East 6.2 mph 8.7 mph 51% 0 in 0 W/m2
22:15 68 °F 48.2 °F 30.3 in East 3.1 mph 8.1 mph 52% 0 in 0 W/m2
22:30 68 °F 48.2 °F 30.3 in East 5 mph 8.7 mph 52% 0 in 0 W/m2
22:45 68 °F 50 °F 30.3 in East 5 mph 8.1 mph 53% 0 in 0 W/m2
23:00 68 °F 50 °F 30.3 in East 5 mph 8.7 mph 53% 0 in 0 W/m2
23:15 68 °F 50 °F 30.3 in East 1.9 mph 8.1 mph 53% 0 in 0 W/m2
23:30 68 °F 50 °F 30.3 in ENE 1.9 mph 8.1 mph 53% 0 in 0 W/m2
23:45 68 °F 50 °F 30.2 in East 1.9 mph 8.1 mph 53% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb