^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 21, 2019 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 68 °F /  20 °C 64.4 °F /  18 °C 65.5 °F /  18.6 °C
Σημείο Δρόσου: 55.4 °F /  13 °C 51.8 °F /  11 °C 52.9 °F /  11.6 °C
Υγρασία: 66% 62% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 6.2mph /  10km/h - 1.4mph /  2.2km/h
Ριπές Ανέμου: 13mph /  21km/h - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 30.2 in /  1023.3 hPa 30.2 in /  1022.3 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 21, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 68 °F /  20 °C 55.4 °F /  13 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa ENE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.4hPa East 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.3hPa ENE 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   3.7mph /  6km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.4hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm   3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa ENE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm   1.2mph /  2km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm   3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm   1.9mph /  3km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 66.2 °F /  19 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa NE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1022.5hPa NE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1022.5hPa NE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 64.4 °F /  18 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1022.5hPa NE 1.9mph /  3km/h 13mph /  21km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1022.5hPa ENE 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 3.1mph /  5km/h 13mph /  21km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1022.8hPa ENE 1.9mph /  3km/h 9.9mph /  16km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1022.9hPa East 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.1hPa Calm   1.9mph /  3km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.1hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.3hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb