^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 18, 2019 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 69.1 °F /  20.6 °C
Σημείο Δρόσου: 66.2 °F /  19 °C 59 °F /  15 °C 63 °F /  17.2 °C
Υγρασία: 89% 69% 81%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 1.9mph /  3.1km/h
Ριπές Ανέμου: 8.7mph /  14km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.1 in /  1018.7 hPa 30 in /  1016.5 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 18, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 68 °F /  20 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.3hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 68 °F /  20 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.3hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 68 °F /  20 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.3hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm   3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.2hPa East 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm   1.9mph /  3km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.1hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.0hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.9hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.9hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm   3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm   1.2mph /  2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa East 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm   1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa SE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 66.2 °F /  19 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm   3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 66.2 °F /  19 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 66.2 °F /  19 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 66.2 °F /  19 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 66.2 °F /  19 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 64.4 °F /  18 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 64.4 °F /  18 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm   3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 64.4 °F /  18 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:15 64.4 °F /  18 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:30 64.4 °F /  18 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:45 64.4 °F /  18 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.8hPa SSE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:00 64.4 °F /  18 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1017.9hPa SSE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:15 64.4 °F /  18 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.0mm 16 W/m2
08:30 64.4 °F /  18 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm   3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.0mm 25 W/m2
08:45 64.4 °F /  18 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.0mm 19 W/m2
09:00 64.4 °F /  18 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.0mm 35 W/m2
09:15 66.2 °F /  19 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.4hPa East 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.0mm 53 W/m2
09:30 66.2 °F /  19 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.5hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.0mm 79 W/m2
09:45 66.2 °F /  19 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.0mm 169 W/m2
10:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.7hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 84% 0in /  0.0mm 214 W/m2
10:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.7hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.0mm 299 W/m2
10:30 69.8 °F /  21 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.7hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.0mm 339 W/m2
10:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 82% 0in /  0.0mm 369 W/m2
11:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.7hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 83% 0in /  0.0mm 396 W/m2
11:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.7hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 85% 0in /  0.0mm 420 W/m2
11:30 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.7hPa SW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 84% 0in /  0.0mm 441 W/m2
11:45 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 466 W/m2
12:00 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 489 W/m2
12:15 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.6hPa SW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 510 W/m2
12:30 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 527 W/m2
12:45 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.4hPa SW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 78% 0in /  0.0mm 538 W/m2
13:00 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.3hPa SW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 77% 0in /  0.0mm 540 W/m2
13:15 71.6 °F /  22 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.2hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 73% 0in /  0.0mm 547 W/m2
13:30 73.4 °F /  23 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.2hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 69% 0in /  0.0mm 536 W/m2
13:45 73.4 °F /  23 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.9hPa WSW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 71% 0in /  0.0mm 501 W/m2
14:00 73.4 °F /  23 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 529 W/m2
14:15 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.7hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 70% 0in /  0.0mm 515 W/m2
14:30 73.4 °F /  23 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1017.4hPa South 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.0mm 499 W/m2
14:45 73.4 °F /  23 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1017.3hPa South 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 487 W/m2
15:00 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.2hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.0mm 457 W/m2
15:15 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.1hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 434 W/m2
15:30 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.9hPa South 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 74% 0in /  0.0mm 401 W/m2
15:45 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.8hPa South 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 73% 0in /  0.0mm 376 W/m2
16:00 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.7hPa SSW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 73% 0in /  0.0mm 348 W/m2
16:15 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.7hPa SSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 76% 0in /  0.0mm 313 W/m2
16:30 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.7hPa SSW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 77% 0in /  0.0mm 283 W/m2
16:45 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.7hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 78% 0in /  0.0mm 243 W/m2
17:00 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.6hPa South 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 76% 0in /  0.0mm 202 W/m2
17:15 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.6hPa South 1.2mph /  2km/h 8.1mph /  13km/h 74% 0in /  0.0mm 160 W/m2
17:30 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.6hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 76% 0in /  0.0mm 121 W/m2
17:45 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.5hPa South 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 78% 0in /  0.0mm 88 W/m2
18:00 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.6hPa SSW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm 62 W/m2
18:15 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.6hPa South 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm 40 W/m2
18:30 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.6hPa South 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm 14 W/m2
18:45 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.7hPa South 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.7hPa SSE 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.8hPa SSE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.9hPa SSE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.1hPa SSE 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.2hPa SSE 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.2hPa SSE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.2hPa SE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.2hPa ESE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.3hPa ESE 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.3hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.5hPa East 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.6hPa East 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa ESE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa SE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.8hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.7hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.6hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1017.4hPa East 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1017.3hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1017.3hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb