Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 10, 2020 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 29.1 °C 25.3 °C 27.3 °C
Σημείο Δρόσου: 22 °C 17 °C 19.1 °C
Υγρασία: 71% 52% 61%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 0km/h 4.7km/h
Ριπές Ανέμου: 19.3km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 1017.7 hPa 1010.6 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 10, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 27.8 °C 17 °C 1017.7 hPa Calm   4.8 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 27.9 °C 17.4 °C 1017.6 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 27.4 °C 20.2 °C 1017.7 hPa SW 8 km/h 9.7 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 26.8 °C 17.6 °C 1017.7 hPa SE 1.6 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 26.8 °C 17 °C 1017.6 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 27.1 °C 17.2 °C 1017.6 hPa Calm   8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 27.3 °C 17.5 °C 1017.6 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:45 27.4 °C 17.2 °C 1017.5 hPa Calm   3.2 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 27.4 °C 17.3 °C 1017.5 hPa Calm   3.2 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 27.6 °C 17.7 °C 1017.4 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 27.3 °C 18 °C 1017.1 hPa Calm   6.4 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:45 27.1 °C 17.8 °C 1017.1 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 27.1 °C 17.3 °C 1017.0 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 27.1 °C 17.3 °C 1017.0 hPa NNW 1.6 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 27 °C 17.2 °C 1017.1 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:45 26.9 °C 17.4 °C 1017.0 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 26.6 °C 17.4 °C 1017.0 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
04:15 26.4 °C 17.5 °C 1017.0 hPa NW 4.8 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 26.6 °C 17.6 °C 1016.9 hPa Calm   8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 26.3 °C 17.6 °C 1016.8 hPa NW 4.8 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 26.1 °C 17.7 °C 1016.6 hPa NW 3.2 km/h 11.3 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
05:15 26.1 °C 17.7 °C 1016.5 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 25.9 °C 17.6 °C 1016.5 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 25.8 °C 17.7 °C 1016.4 hPa Calm   4.8 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 25.7 °C 17.9 °C 1016.3 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
06:15 25.6 °C 17.7 °C 1016.2 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 25.3 °C 17.8 °C 1016.1 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
06:45 25.4 °C 17.6 °C 1016.0 hPa Calm   4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 25.4 °C 17.6 °C 1016.0 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
07:15 25.3 °C 17.7 °C 1016.1 hPa Calm   3.2 km/h 63% 0.0 mm 9 W/m2
07:30 25.4 °C 17.9 °C 1016.0 hPa Calm   1.6 km/h 63% 0.0 mm 25 W/m2
07:45 25.4 °C 17.9 °C 1016.1 hPa Calm   3.2 km/h 63% 0.0 mm 42 W/m2
08:00 25.6 °C 18 °C 1016.1 hPa Calm   4.8 km/h 63% 0.0 mm 65 W/m2
08:15 25.8 °C 18.2 °C 1016.1 hPa Calm   4.8 km/h 63% 0.0 mm 67 W/m2
08:30 25.7 °C 18.2 °C 1016.3 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm 128 W/m2
08:45 26.1 °C 18.2 °C 1016.2 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm 158 W/m2
09:00 26.2 °C 18.3 °C 1016.1 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm 234 W/m2
09:15 26.6 °C 18.7 °C 1016.0 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm 274 W/m2
09:30 26.6 °C 18.7 °C 1016.0 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm 287 W/m2
09:45 26.7 °C 18.8 °C 1016.1 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 62% 0.0 mm 258 W/m2
10:00 26.5 °C 18.9 °C 1016.1 hPa SW 8 km/h 9.7 km/h 63% 0.0 mm 308 W/m2
10:15 26.7 °C 19.3 °C 1016.1 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm 322 W/m2
10:30 27.1 °C 18.9 °C 1016.0 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm 478 W/m2
10:45 27.2 °C 19 °C 1016.0 hPa SSW 8 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm 524 W/m2
11:00 27.4 °C 19.3 °C 1016.0 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm 554 W/m2
11:15 27.6 °C 20.4 °C 1016.0 hPa SW 8 km/h 16.1 km/h 65% 0.0 mm 587 W/m2
11:30 27.3 °C 19.6 °C 1015.8 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm 615 W/m2
11:45 27.6 °C 19.7 °C 1015.6 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 62% 0.0 mm 647 W/m2
12:00 28 °C 19.5 °C 1015.5 hPa WSW 8 km/h 14.5 km/h 60% 0.0 mm 668 W/m2
12:15 28.1 °C 20.1 °C 1015.4 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm 687 W/m2
12:30 27.9 °C 20 °C 1015.4 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm 698 W/m2
12:45 28.3 °C 20.1 °C 1015.2 hPa SW 4.8 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm 714 W/m2
13:00 28.1 °C 20.1 °C 1015.0 hPa South 3.2 km/h 19.3 km/h 62% 0.0 mm 729 W/m2
13:15 28.6 °C 20.1 °C 1014.9 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 60% 0.0 mm 737 W/m2
13:30 28.6 °C 20.6 °C 1014.7 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm 722 W/m2
13:45 28.7 °C 20.1 °C 1014.5 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 60% 0.0 mm 728 W/m2
14:00 28.6 °C 20.4 °C 1014.4 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 61% 0.0 mm 719 W/m2
14:15 28.3 °C 20.6 °C 1014.0 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm 721 W/m2
14:30 28.3 °C 20.1 °C 1013.9 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm 703 W/m2
14:45 28.8 °C 20.5 °C 1013.7 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm 689 W/m2
15:00 28.6 °C 20.6 °C 1013.4 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm 675 W/m2
15:15 29.1 °C 20.8 °C 1013.2 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm 654 W/m2
15:30 28.8 °C 21 °C 1012.9 hPa SW 8 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm 622 W/m2
15:45 28.9 °C 20.9 °C 1012.7 hPa SSW 4.8 km/h 16.1 km/h 62% 0.0 mm 599 W/m2
16:00 29.1 °C 20.2 °C 1012.4 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 571 W/m2
16:15 29.1 °C 21 °C 1012.3 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 62% 0.0 mm 536 W/m2
16:30 28.7 °C 20.7 °C 1012.2 hPa SSW 8 km/h 14.5 km/h 62% 0.0 mm 501 W/m2
16:45 29.1 °C 21.1 °C 1011.9 hPa SW 9.7 km/h 14.5 km/h 62% 0.0 mm 462 W/m2
17:00 28.9 °C 21.9 °C 1011.8 hPa SW 4.8 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm 420 W/m2
17:15 28.5 °C 21.8 °C 1011.8 hPa SW 4.8 km/h 14.5 km/h 67% 0.0 mm 380 W/m2
17:30 27.7 °C 22 °C 1011.5 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 336 W/m2
17:45 27.7 °C 22 °C 1011.3 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 290 W/m2
18:00 27.7 °C 21.7 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm 244 W/m2
18:15 28.2 °C 21.4 °C 1011.1 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 67% 0.0 mm 199 W/m2
18:30 27.7 °C 20.8 °C 1011.0 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 66% 0.0 mm 148 W/m2
18:45 28 °C 20.8 °C 1010.9 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm 102 W/m2
19:00 28.4 °C 21.2 °C 1010.8 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm 62 W/m2
19:15 28.1 °C 21.1 °C 1010.8 hPa South 9.7 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 30 W/m2
19:30 28.3 °C 20.6 °C 1010.7 hPa South 4.8 km/h 14.5 km/h 63% 0.0 mm 14 W/m2
19:45 28.2 °C 19.7 °C 1010.7 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
20:00 28.2 °C 19.1 °C 1010.6 hPa SE 4.8 km/h 16.1 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
20:15 27.9 °C 18.9 °C 1010.7 hPa ESE 9.7 km/h 16.1 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
20:30 27.8 °C 19.1 °C 1010.7 hPa ESE 4.8 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
20:45 27.7 °C 19.2 °C 1010.8 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 27.6 °C 19.1 °C 1010.8 hPa SE 3.2 km/h 11.3 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 27.5 °C 19.1 °C 1011.1 hPa Calm   6.4 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
21:30 27.5 °C 19.1 °C 1011.2 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
21:45 27.2 °C 19 °C 1011.3 hPa ESE 4.8 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 26.8 °C 19.2 °C 1011.3 hPa SE 1.6 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
22:15 26.6 °C 19.2 °C 1011.4 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 26.4 °C 19.5 °C 1011.3 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 26.1 °C 19.5 °C 1011.4 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb