^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 16, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 75.2 °F 69.8 °F 72.1 °F
Σημείο Δρόσου: 66.2 °F 60.8 °F 63.9 °F
Υγρασία: 86% 65% 76%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.1mph 0mph 3mph
Ριπές Ανέμου: 16.8mph - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 29.8 in 29.8 in -
Υετός: 0.12 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 16, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in ENE 1.9 mph 6.8 mph 71% 0 in 0 W/m2
00:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in East 1.2 mph 5 mph 71% 0 in 0 W/m2
00:30 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in Calm   5 mph 70% 0 in 0 W/m2
00:45 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NE 1.9 mph 5 mph 71% 0 in 0 W/m2
01:00 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in Calm   3.1 mph 70% 0 in 0 W/m2
01:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in Calm   6.2 mph 69% 0 in 0 W/m2
01:30 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.9 mph 6.2 mph 69% 0 in 0 W/m2
01:45 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 6.8 mph 69% 0 in 0 W/m2
02:00 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 6.2 mph 69% 0 in 0 W/m2
02:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 5 mph 70% 0 in 0 W/m2
02:30 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.9 mph 5 mph 72% 0 in 0 W/m2
02:45 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in West 1.9 mph 5 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:00 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in West 1.2 mph 5 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 3.7 mph 70% 0 in 0 W/m2
03:30 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 3.7 mph 70% 0 in 0 W/m2
03:45 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 3.7 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:00 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in Calm   3.1 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 3.1 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:30 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 3.1 mph 69% 0 in 0 W/m2
04:45 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 6.2 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:00 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NE 1.9 mph 6.2 mph 72% 0 in 0 W/m2
05:15 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NNE 1.9 mph 8.1 mph 73% 0 in 0 W/m2
05:30 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 6.8 mph 72% 0 in 0 W/m2
05:45 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NNE 1.9 mph 6.2 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:00 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.9 mph 3.7 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:15 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 6.8 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:30 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.2 mph 8.1 mph 73% 0 in 5 W/m2
06:45 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.9 mph 6.8 mph 76% 0.01 in 0 W/m2
07:00 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in NNE 1.9 mph 5 mph 76% 0 in 7 W/m2
07:15 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.2 mph 6.2 mph 76% 0 in 12 W/m2
07:30 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.2 mph 3.7 mph 75% 0 in 19 W/m2
07:45 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 1.2 mph 3.7 mph 76% 0 in 56 W/m2
08:00 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in NNE 3.1 mph 6.8 mph 76% 0 in 44 W/m2
08:15 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 6.2 mph 77% 0 in 69 W/m2
08:30 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.7 mph 77% 0 in 93 W/m2
08:45 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 6.2 mph 8.7 mph 78% 0 in 95 W/m2
09:00 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 11.8 mph 77% 0 in 90 W/m2
09:15 71.6 °F 62.6 °F 29.8 in North 6.2 mph 13 mph 74% 0 in 127 W/m2
09:30 71.6 °F 60.8 °F 29.8 in North 6.2 mph 11.8 mph 69% 0 in 77 W/m2
09:45 71.6 °F 60.8 °F 29.8 in North 6.2 mph 11.8 mph 70% 0 in 91 W/m2
10:00 71.6 °F 60.8 °F 29.8 in North 5 mph 13 mph 71% 0 in 125 W/m2
10:15 71.6 °F 62.6 °F 29.8 in NNE 3.1 mph 11.8 mph 72% 0 in 107 W/m2
10:30 71.6 °F 60.8 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.1 mph 68% 0 in 132 W/m2
10:45 71.6 °F 60.8 °F 29.8 in North 5 mph 11.8 mph 68% 0 in 146 W/m2
11:00 73.4 °F 60.8 °F 29.8 in NNW 5 mph 8.7 mph 67% 0 in 237 W/m2
11:15 73.4 °F 60.8 °F 29.8 in North 5 mph 8.7 mph 67% 0 in 346 W/m2
11:30 73.4 °F 62.6 °F 29.8 in NNE 1.9 mph 9.9 mph 67% 0 in 227 W/m2
11:45 73.4 °F 62.6 °F 29.8 in NNE 5 mph 9.9 mph 68% 0 in 329 W/m2
12:00 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in North 5 mph 11.8 mph 67% 0 in 374 W/m2
12:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in North 5 mph 8.7 mph 67% 0 in 248 W/m2
12:30 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NNE 6.8 mph 13 mph 67% 0 in 113 W/m2
12:45 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NNE 6.8 mph 13 mph 66% 0 in 125 W/m2
13:00 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NE 5 mph 13 mph 65% 0 in 132 W/m2
13:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in ENE 1.9 mph 8.7 mph 67% 0 in 95 W/m2
13:30 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in ESE 6.2 mph 16.8 mph 76% 0.01 in 97 W/m2
13:45 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in ESE 5 mph 16.2 mph 79% 0 in 91 W/m2
14:00 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in ESE 6.2 mph 13 mph 83% 0 in 135 W/m2
14:15 71.6 °F 66.2 °F 29.8 in SSE 5 mph 11.8 mph 82% 0 in 156 W/m2
14:30 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in WSW 8.1 mph 11.8 mph 81% 0.01 in 190 W/m2
14:45 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in WSW 5 mph 13 mph 83% 0.01 in 188 W/m2
15:00 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in WNW 1.2 mph 8.1 mph 83% 0 in 181 W/m2
15:15 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.9 mph 5 mph 83% 0.01 in 153 W/m2
15:30 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in West 5 mph 6.8 mph 83% 0 in 134 W/m2
15:45 69.8 °F 66.2 °F 29.8 in WSW 1.9 mph 6.8 mph 86% 0.01 in 186 W/m2
16:00 69.8 °F 66.2 °F 29.8 in WNW 1.9 mph 8.1 mph 85% 0 in 188 W/m2
16:15 69.8 °F 66.2 °F 29.8 in NW 3.1 mph 8.7 mph 85% 0 in 188 W/m2
16:30 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NW 3.1 mph 6.8 mph 84% 0.01 in 83 W/m2
16:45 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.1 mph 84% 0 in 102 W/m2
17:00 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 8.1 mph 84% 0 in 97 W/m2
17:15 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 5 mph 8.1 mph 83% 0.01 in 79 W/m2
17:30 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in WNW 3.1 mph 6.2 mph 83% 0.02 in 88 W/m2
17:45 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in WNW 1.9 mph 6.2 mph 84% 0.01 in 83 W/m2
18:00 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.9 mph 6.8 mph 84% 0.01 in 104 W/m2
18:15 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 5 mph 84% 0.02 in 113 W/m2
18:30 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 5 mph 84% 0 in 118 W/m2
18:45 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.9 mph 5 mph 84% 0 in 100 W/m2
19:00 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 6.2 mph 84% 0.01 in 86 W/m2
19:15 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 9.9 mph 83% 0 in 84 W/m2
19:30 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.9 mph 8.1 mph 81% 0 in 72 W/m2
19:45 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 9.9 mph 81% 0 in 58 W/m2
20:00 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in North 6.2 mph 8.1 mph 80% 0 in 42 W/m2
20:15 69.8 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 9.9 mph 80% 0 in 26 W/m2
20:30 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in North 3.1 mph 9.9 mph 79% 0 in 11 W/m2
20:45 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.1 mph 78% 0 in 0 W/m2
21:00 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.7 mph 79% 0 in 0 W/m2
21:15 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 8.1 mph 80% 0 in 0 W/m2
21:30 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 8.7 mph 80% 0 in 0 W/m2
21:45 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 8.1 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:00 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in North 5 mph 8.7 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:15 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in North 6.2 mph 8.7 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:30 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 8.7 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:45 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 8.1 mph 80% 0 in 0 W/m2
23:00 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 6.8 mph 80% 0 in 0 W/m2
23:15 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NW 5 mph 6.8 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:30 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 5 mph 8.1 mph 78% 0 in 0 W/m2
23:45 69.8 °F 62.6 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.7 mph 78% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb