^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 6, 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 80.6 °F /  27 °C 77 °F /  25 °C 78.6 °F /  25.9 °C
Σημείο Δρόσου: 69.8 °F /  21 °C 66.2 °F /  19 °C 68.2 °F /  20.1 °C
Υγρασία: 73% 64% 71%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 1.6mph /  2.5km/h
Ριπές Ανέμου: 9.9mph /  16km/h - -
Ανεμος- - East
Πίεση: 29.8 in /  1009.1 hPa 29.8 in /  1007.9 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 6, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.9hPa East 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm   6.2mph /  10km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.1hPa East 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.1hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.0hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm   5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.7hPa Calm   5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.7hPa East 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.6hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.7hPa Calm   1.9mph /  3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.6hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.4hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.4hPa East 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.3hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.2hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.2hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1007.9hPa NE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.0hPa NE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.0hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.0mm 12 W/m2
07:00 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.0mm 25 W/m2
07:15 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.2hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.0mm 49 W/m2
07:30 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.4hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 74 W/m2
07:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.4hPa Calm   5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 113 W/m2
08:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.3hPa ESE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 162 W/m2
08:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.3hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 67% 0in /  0.0mm 200 W/m2
08:30 80.6 °F /  27 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 64% 0in /  0.0mm 248 W/m2
08:45 80.6 °F /  27 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.6hPa ESE 1.9mph /  3km/h 9.9mph /  16km/h 64% 0in /  0.0mm 283 W/m2
09:00 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.6hPa South 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 66% 0in /  0.0mm 332 W/m2
09:15 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.7hPa SW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 69% 0in /  0.0mm 371 W/m2
09:30 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.9hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 70% 0in /  0.0mm 417 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb