^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 8, 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 87.8 °F /  31 °C 71.6 °F /  22 °C 77.2 °F /  25.1 °C
Σημείο Δρόσου: 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 65.7 °F /  18.7 °C
Υγρασία: 81% 48% 68%
Ταχύτητα Ανέμου: 16.2mph /  26km/h - 4.1mph /  6.6km/h
Ριπές Ανέμου: 29.2mph /  47km/h - -
Ανεμος- - WSW
Πίεση: 29.9 in /  1011.1 hPa 29.7 in /  1007.1 hPa -
Υετός: 0.29 in /  7.4 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 8, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 77 °F /  25 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.8hPa NW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 77 °F /  25 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.8hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 77 °F /  25 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.9hPa NNE 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.6hPa NNW 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.6hPa North 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.4hPa NNW 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.3hPa NW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.3hPa NNW 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.1hPa North 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.2hPa NNW 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.4hPa North 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 75.2 °F /  24 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.3hPa NW 1.2mph /  2km/h 9.9mph /  16km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.7hPa West 1.9mph /  3km/h 8.7mph /  14km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.8hPa NW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1010.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 70% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:00 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.9hPa NNE 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 76% 0.04in /  1.0mm 0 W/m2
04:15 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.9hPa NNW 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 71.6 °F /  22 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.5hPa NNW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 71.6 °F /  22 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.3hPa NW 1.9mph /  3km/h 9.9mph /  16km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.3hPa NNW 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.6hPa NNW 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.8hPa NNW 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.8hPa North 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.6hPa North 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.4hPa North 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.7hPa North 5mph /  8km/h 16.8mph /  27km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.5hPa North 6.2mph /  10km/h 13mph /  21km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.7hPa East 1.9mph /  3km/h 11.8mph /  19km/h 76% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:15 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.8hPa NW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 75% 0in /  0.0mm 19 W/m2
07:30 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.8hPa NW 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 76% 0in /  0.0mm 33 W/m2
07:45 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.8hPa NW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 32 W/m2
08:00 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.9hPa NW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 76% 0in /  0.0mm 40 W/m2
08:15 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1009.8hPa North 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 111 W/m2
08:30 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa WSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 76% 0in /  0.0mm 86 W/m2
08:45 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.3hPa Calm   6.2mph /  10km/h 76% 0in /  0.0mm 114 W/m2
09:00 75.2 °F /  24 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.3hPa West 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 74% 0in /  0.0mm 141 W/m2
09:15 75.2 °F /  24 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa WSW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 74% 0in /  0.0mm 146 W/m2
09:30 75.2 °F /  24 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 146 W/m2
09:45 75.2 °F /  24 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa West 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 73% 0in /  0.0mm 165 W/m2
10:00 75.2 °F /  24 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa WSW 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.0mm 214 W/m2
10:15 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm   5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 188 W/m2
10:30 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.1hPa West 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 66% 0in /  0.0mm 244 W/m2
10:45 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.0hPa WSW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 67% 0in /  0.0mm 197 W/m2
11:00 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa West 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 64% 0in /  0.0mm 144 W/m2
11:15 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.0mm 84 W/m2
11:30 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.1hPa North 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 67% 0in /  0.0mm 128 W/m2
11:45 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 70% 0in /  0.0mm 281 W/m2
12:00 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1010.2hPa North 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 70% 0in /  0.0mm 311 W/m2
12:15 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa NNW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 67% 0in /  0.0mm 345 W/m2
12:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm 309 W/m2
12:45 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa North 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 65% 0in /  0.0mm 343 W/m2
13:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1010.1hPa NW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 66% 0in /  0.0mm 408 W/m2
13:15 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.9hPa WNW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 65% 0in /  0.0mm 612 W/m2
13:30 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.8hPa WNW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.0mm 408 W/m2
13:45 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.7hPa NNW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.0mm 436 W/m2
14:00 84.2 °F /  29 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.0mm 350 W/m2
14:15 84.2 °F /  29 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 58% 0in /  0.0mm 329 W/m2
14:30 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.3hPa NW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 56% 0in /  0.0mm 376 W/m2
14:45 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.2hPa NW 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 56% 0in /  0.0mm 306 W/m2
15:00 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.2hPa NW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 55% 0in /  0.0mm 352 W/m2
15:15 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.0hPa NW 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 55% 0in /  0.0mm 332 W/m2
15:30 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 53% 0in /  0.0mm 877 W/m2
15:45 87.8 °F /  31 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.7hPa NW 1.2mph /  2km/h 8.7mph /  14km/h 52% 0in /  0.0mm 840 W/m2
16:00 87.8 °F /  31 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.5hPa NW 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 52% 0in /  0.0mm 742 W/m2
16:15 87.8 °F /  31 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.3hPa NW 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 53% 0in /  0.0mm 766 W/m2
16:30 87.8 °F /  31 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.2hPa NNW 1.9mph /  3km/h 9.9mph /  16km/h 53% 0in /  0.0mm 325 W/m2
16:45 87.8 °F /  31 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.2hPa WNW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 54% 0in /  0.0mm 267 W/m2
17:00 87.8 °F /  31 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.0hPa NW 8.1mph /  13km/h 14.3mph /  23km/h 52% 0in /  0.0mm 610 W/m2
17:15 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1007.7hPa North 6.8mph /  11km/h 18mph /  29km/h 51% 0in /  0.0mm 510 W/m2
17:30 87.8 °F /  31 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1007.5hPa North 6.2mph /  10km/h 14.3mph /  23km/h 49% 0in /  0.0mm 508 W/m2
17:45 87.8 °F /  31 °C 64.4 °F /  18 °C 29.7in /  1007.3hPa North 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 48% 0in /  0.0mm 227 W/m2
18:00 86 °F /  30 °C 64.4 °F /  18 °C 29.7in /  1007.1hPa North 6.8mph /  11km/h 18mph /  29km/h 49% 0in /  0.0mm 200 W/m2
18:15 84.2 °F /  29 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1007.5hPa North 9.9mph /  16km/h 19.9mph /  32km/h 51% 0in /  0.0mm 65 W/m2
18:30 82.4 °F /  28 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.3hPa North 8.1mph /  13km/h 19.9mph /  32km/h 58% 0in /  0.0mm 39 W/m2
18:45 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.3hPa NNE 6.8mph /  11km/h 29.2mph /  47km/h 75% 0.16in /  4.0mm 18 W/m2
19:00 75.2 °F /  24 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.4hPa North 8.1mph /  13km/h 16.8mph /  27km/h 77% 0.01in /  0.2mm 11 W/m2
19:15 75.2 °F /  24 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.5hPa North 5mph /  8km/h 16.8mph /  27km/h 77% 0in /  0.0mm 5 W/m2
19:30 75.2 °F /  24 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.2hPa NNW 8.7mph /  14km/h 16.8mph /  27km/h 73% 0in /  0.0mm 7 W/m2
19:45 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.9hPa NNE 16.2mph /  26km/h 24.2mph /  39km/h 70% 0in /  0.0mm 5 W/m2
20:00 75.2 °F /  24 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.2hPa NNE 14.3mph /  23km/h 26.1mph /  42km/h 72% 0.05in /  1.2mm 0 W/m2
20:15 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.4hPa NNE 3.1mph /  5km/h 24.9mph /  40km/h 79% 0.03in /  0.8mm 0 W/m2
20:30 73.4 °F /  23 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.6hPa NNW 8.1mph /  13km/h 14.3mph /  23km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.4hPa NW 6.2mph /  10km/h 16.8mph /  27km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 13mph /  21km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.8hPa WNW 5mph /  8km/h 14.3mph /  23km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 73.4 °F /  23 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 6.8mph /  11km/h 16.2mph /  26km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1010.9hPa North 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1011.1hPa NNW 8.1mph /  13km/h 16.2mph /  26km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 71.6 °F /  22 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1011.1hPa North 5mph /  8km/h 16.8mph /  27km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb