^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 31, 2019 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 25 °C 18 °C 22.5 °C
Σημείο Δρόσου: 16 °C 12 °C 14 °C
Υγρασία: 78% 46% 59%
Ταχύτητα Ανέμου: 21km/h 0km/h 5.5km/h
Ριπές Ανέμου: 34km/h - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 1016.6 hPa 1013.1 hPa -
Υετός: 8.4 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 31, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 24 °C 14 °C 1016.3 hPa North 3 km/h 6 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 24 °C 14 °C 1016.4 hPa Calm   6 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 24 °C 14 °C 1016.4 hPa Calm   3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 23 °C 14 °C 1016.3 hPa Calm     54% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 23 °C 16 °C 1016.3 hPa Calm   6 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 23 °C 16 °C 1016.2 hPa SW 2 km/h 5 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 23 °C 16 °C 1016.1 hPa Calm   8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
01:45 23 °C 15 °C 1016.1 hPa NNW 2 km/h 5 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 23 °C 15 °C 1016.0 hPa Calm   2 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 23 °C 14 °C 1016.0 hPa Calm   3 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 23 °C 15 °C 1015.7 hPa Calm     59% 0.0 mm 0 W/m2
02:45 23 °C 14 °C 1015.6 hPa NNW 2 km/h 5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 23 °C 14 °C 1015.6 hPa NNW 3 km/h 6 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 23 °C 13 °C 1015.6 hPa North 2 km/h 6 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 23 °C 13 °C 1015.5 hPa North 2 km/h 6 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:45 23 °C 13 °C 1015.5 hPa North 2 km/h 6 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 23 °C 13 °C 1015.3 hPa Calm   5 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:15 23 °C 13 °C 1015.2 hPa North 2 km/h 5 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 22 °C 12 °C 1015.2 hPa Calm   3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 23 °C 13 °C 1015.1 hPa North 2 km/h 3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 22 °C 13 °C 1015.1 hPa WNW 2 km/h 5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
05:15 22 °C 12 °C 1015.1 hPa North 3 km/h 6 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 22 °C 12 °C 1015.1 hPa North 3 km/h 10 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 22 °C 12 °C 1015.1 hPa NNE 10 km/h 19 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 22 °C 12 °C 1015.2 hPa North 5 km/h 21 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
06:15 22 °C 12 °C 1015.3 hPa North 5 km/h 14 km/h 55% 0.0 mm 9 W/m2
06:30 22 °C 13 °C 1015.4 hPa North 8 km/h 21 km/h 56% 0.0 mm 16 W/m2
06:45 22 °C 12 °C 1015.5 hPa NNE 10 km/h 21 km/h 55% 0.0 mm 42 W/m2
07:00 22 °C 12 °C 1015.5 hPa NNE 14 km/h 26 km/h 56% 0.0 mm 79 W/m2
07:15 22 °C 12 °C 1015.5 hPa NNE 14 km/h 26 km/h 55% 0.0 mm 128 W/m2
07:30 22 °C 12 °C 1015.6 hPa NNE 10 km/h 21 km/h 55% 0.0 mm 46 W/m2
07:45 22 °C 12 °C 1015.6 hPa North 10 km/h 18 km/h 55% 0.0 mm 199 W/m2
08:00 22 °C 12 °C 1015.6 hPa North 5 km/h 16 km/h 54% 0.0 mm 230 W/m2
08:15 23 °C 13 °C 1015.6 hPa NNE 10 km/h 19 km/h 54% 0.0 mm 320 W/m2
08:30 23 °C 13 °C 1015.8 hPa North 8 km/h 19 km/h 54% 0.0 mm 367 W/m2
08:45 23 °C 13 °C 1015.9 hPa North 10 km/h 19 km/h 53% 0.0 mm 469 W/m2
09:00 23 °C 13 °C 1015.5 hPa North 5 km/h 19 km/h 52% 0.0 mm 221 W/m2
09:15 23 °C 13 °C 1015.5 hPa North 10 km/h 16 km/h 52% 0.0 mm 279 W/m2
09:30 24 °C 13 °C 1015.2 hPa NNE 11 km/h 19 km/h 52% 0.0 mm 297 W/m2
09:45 24 °C 14 °C 1015.4 hPa North 8 km/h 21 km/h 53% 0.0 mm 585 W/m2
10:00 24 °C 13 °C 1015.5 hPa NNW 5 km/h 16 km/h 50% 0.0 mm 374 W/m2
10:15 24 °C 13 °C 1015.5 hPa NNE 10 km/h 19 km/h 50% 0.0 mm 417 W/m2
10:30 25 °C 13 °C 1015.4 hPa North 3 km/h 14 km/h 49% 0.0 mm 364 W/m2
10:45 25 °C 14 °C 1015.4 hPa NW 3 km/h 11 km/h 49% 0.0 mm 188 W/m2
11:00 25 °C 13 °C 1015.5 hPa West 2 km/h 6 km/h 49% 0.0 mm 142 W/m2
11:15 25 °C 13 °C 1015.5 hPa SW 5 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm 155 W/m2
11:30 25 °C 13 °C 1015.6 hPa West 3 km/h 10 km/h 48% 0.0 mm 211 W/m2
11:45 25 °C 13 °C 1015.4 hPa WNW 5 km/h 13 km/h 48% 0.0 mm 371 W/m2
12:00 25 °C 13 °C 1015.3 hPa NNW 5 km/h 11 km/h 47% 0.0 mm 585 W/m2
12:15 25 °C 13 °C 1015.3 hPa NNW 3 km/h 11 km/h 46% 0.0 mm 125 W/m2
12:30 25 °C 13 °C 1015.2 hPa NW 3 km/h 11 km/h 47% 0.0 mm 207 W/m2
12:45 25 °C 14 °C 1015.6 hPa West 13 km/h 19 km/h 50% 0.0 mm 69 W/m2
13:00 24 °C 14 °C 1016.1 hPa West 14 km/h 26 km/h 55% 0.0 mm 70 W/m2
13:15 22 °C 15 °C 1016.1 hPa WNW 5 km/h 27 km/h 61% 0.0 mm 70 W/m2
13:30 22 °C 15 °C 1015.7 hPa NNW 13 km/h 27 km/h 66% 0.0 mm 197 W/m2
13:45 22 °C 15 °C 1015.6 hPa NNW 8 km/h 21 km/h 65% 0.0 mm 183 W/m2
14:00 22 °C 14 °C 1015.5 hPa NNW 8 km/h 19 km/h 63% 0.0 mm 142 W/m2
14:15 22 °C 15 °C 1015.6 hPa NNW 8 km/h 16 km/h 62% 0.0 mm 100 W/m2
14:30 22 °C 15 °C 1016.0 hPa NW 3 km/h 11 km/h 62% 0.0 mm 21 W/m2
14:45 22 °C 16 °C 1016.6 hPa West 2 km/h 11 km/h 69% 1.0 mm 30 W/m2
15:00 20 °C 15 °C 1016.2 hPa North 2 km/h 10 km/h 72% 0.6 mm 118 W/m2
15:15 20 °C 16 °C 1016.0 hPa NE 2 km/h 13 km/h 75% 0.0 mm 83 W/m2
15:30 20 °C 16 °C 1015.6 hPa ENE 2 km/h 14 km/h 75% 0.0 mm 77 W/m2
15:45 21 °C 15 °C 1016.0 hPa West 3 km/h 10 km/h 70% 0.0 mm 95 W/m2
16:00 20 °C 16 °C 1015.5 hPa ENE 8 km/h 13 km/h 76% 0.0 mm 272 W/m2
16:15 21 °C 15 °C 1015.1 hPa ENE 5 km/h 13 km/h 68% 0.0 mm 865 W/m2
16:30 23 °C 15 °C 1014.7 hPa NNW 3 km/h 11 km/h 60% 0.0 mm 777 W/m2
16:45 23 °C 15 °C 1014.5 hPa NNW 3 km/h 10 km/h 60% 0.0 mm 729 W/m2
17:00 24 °C 15 °C 1014.1 hPa NNW 3 km/h 8 km/h 58% 0.0 mm 633 W/m2
17:15 23 °C 15 °C 1014.0 hPa SSW 3 km/h 13 km/h 61% 0.0 mm 563 W/m2
17:30 23 °C 15 °C 1013.6 hPa SSW 5 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm 513 W/m2
17:45 23 °C 15 °C 1013.5 hPa SSW 5 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm 475 W/m2
18:00 24 °C 16 °C 1013.4 hPa SW 8 km/h 10 km/h 61% 0.0 mm 425 W/m2
18:15 24 °C 16 °C 1013.2 hPa SW 5 km/h 13 km/h 63% 0.0 mm 380 W/m2
18:30 24 °C 16 °C 1013.1 hPa SW 5 km/h 13 km/h 62% 0.0 mm 345 W/m2
18:45 25 °C 15 °C 1013.1 hPa ENE 2 km/h 10 km/h 55% 0.0 mm 176 W/m2
19:00 24 °C 15 °C 1013.4 hPa NNW 3 km/h 10 km/h 57% 0.0 mm 77 W/m2
19:15 24 °C 15 °C 1013.2 hPa North 3 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 65 W/m2
19:30 24 °C 15 °C 1013.3 hPa North 3 km/h 11 km/h 59% 0.0 mm 56 W/m2
19:45 23 °C 15 °C 1013.4 hPa NNE 8 km/h 13 km/h 61% 0.0 mm 42 W/m2
20:00 23 °C 15 °C 1013.6 hPa NNE 5 km/h 13 km/h 61% 0.0 mm 26 W/m2
20:15 23 °C 15 °C 1013.9 hPa North 5 km/h 19 km/h 61% 0.0 mm 16 W/m2
20:30 23 °C 15 °C 1014.0 hPa North 5 km/h 11 km/h 60% 0.0 mm 7 W/m2
20:45 23 °C 15 °C 1014.4 hPa NW 14 km/h 26 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 22 °C 15 °C 1015.0 hPa NW 14 km/h 29 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 21 °C 13 °C 1015.5 hPa NNW 13 km/h 34 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
21:30 19 °C 14 °C 1015.5 hPa NNW 16 km/h 27 km/h 73% 5.8 mm 0 W/m2
21:45 18 °C 14 °C 1015.1 hPa North 11 km/h 32 km/h 78% 0.8 mm 0 W/m2
22:00 18 °C 14 °C 1014.8 hPa North 14 km/h 26 km/h 77% 0.2 mm 0 W/m2
22:15 18 °C 14 °C 1014.8 hPa NNE 13 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 18 °C 13 °C 1014.9 hPa NNE 21 km/h 27 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 18 °C 14 °C 1015.2 hPa North 3 km/h 27 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 18 °C 14 °C 1015.5 hPa WNW 3 km/h 14 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
23:15 18 °C 14 °C 1015.4 hPa NW 3 km/h 10 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 18 °C 14 °C 1015.2 hPa NW 3 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 19 °C 14 °C 1015.1 hPa NNW 3 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb