^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 3, 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 86 °F /  30 °C 78.8 °F /  26 °C 82.2 °F /  27.9 °C
Σημείο Δρόσου: 73.4 °F /  23 °C 60.8 °F /  16 °C 68.5 °F /  20.3 °C
Υγρασία: 72% 49% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.8mph /  19km/h - 4mph /  6.5km/h
Ριπές Ανέμου: 18mph /  29km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 29.9 in /  1013.1 hPa 29.8 in /  1009.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 3, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.8hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.8hPa East 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.8hPa East 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm   3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.9hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 82.4 °F /  28 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 82.4 °F /  28 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm   3.1mph /  5km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1011.8hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm   3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm   3.7mph /  6km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 80.6 °F /  27 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1011.9hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 80.6 °F /  27 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   3.1mph /  5km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 82.4 °F /  28 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1011.9hPa ESE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 82.4 °F /  28 °C 60.8 °F /  16 °C 29.9in /  1012.1hPa East 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 82.4 °F /  28 °C 60.8 °F /  16 °C 29.9in /  1012.0hPa ESE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 82.4 °F /  28 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.0hPa East 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.1hPa WSW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   3.7mph /  6km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1012.3hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 78.8 °F /  26 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm   3.7mph /  6km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 80.6 °F /  27 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.3hPa ENE 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 78.8 °F /  26 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.3hPa NE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.7hPa WSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa West 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 25 W/m2
07:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 56 W/m2
07:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa SSE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 91 W/m2
07:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa South 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.0mm 120 W/m2
08:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa South 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.0mm 171 W/m2
08:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 209 W/m2
08:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 68% 0in /  0.0mm 250 W/m2
08:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.0mm 297 W/m2
09:00 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm 336 W/m2
09:15 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.0hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 65% 0in /  0.0mm 381 W/m2
09:30 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 64% 0in /  0.0mm 425 W/m2
09:45 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.0hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 64% 0in /  0.0mm 471 W/m2
10:00 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.0mm 506 W/m2
10:15 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.0mm 547 W/m2
10:30 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.1hPa SW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 62% 0in /  0.0mm 559 W/m2
10:45 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 57% 0in /  0.0mm 524 W/m2
11:00 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 56% 0in /  0.0mm 519 W/m2
11:15 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 59% 0in /  0.0mm 598 W/m2
11:30 84.2 °F /  29 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 60% 0in /  0.0mm 707 W/m2
11:45 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 62% 0in /  0.0mm 735 W/m2
12:00 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 63% 0in /  0.0mm 761 W/m2
12:15 84.2 °F /  29 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 62% 0in /  0.0mm 779 W/m2
12:30 84.2 °F /  29 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 59% 0in /  0.0mm 796 W/m2
12:45 84.2 °F /  29 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 8.1mph /  13km/h 11.8mph /  19km/h 61% 0in /  0.0mm 816 W/m2
13:00 84.2 °F /  29 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 57% 0in /  0.0mm 821 W/m2
13:15 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 55% 0in /  0.0mm 830 W/m2
13:30 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1012.4hPa SW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 52% 0in /  0.0mm 831 W/m2
13:45 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.2hPa SSW 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 54% 0in /  0.0mm 837 W/m2
14:00 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1012.0hPa SSW 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 55% 0in /  0.0mm 831 W/m2
14:15 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.8hPa SW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 56% 0in /  0.0mm 831 W/m2
14:30 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.6hPa WSW 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 56% 0in /  0.0mm 817 W/m2
14:45 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1011.5hPa SW 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 54% 0in /  0.0mm 807 W/m2
15:00 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1011.4hPa SW 8.1mph /  13km/h 11.8mph /  19km/h 57% 0in /  0.0mm 789 W/m2
15:15 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1011.3hPa SSW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 58% 0in /  0.0mm 770 W/m2
15:30 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1011.0hPa SSW 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 59% 0in /  0.0mm 744 W/m2
15:45 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 5mph /  8km/h 13mph /  21km/h 61% 0in /  0.0mm 722 W/m2
16:00 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1010.7hPa SW 6.2mph /  10km/h 14.3mph /  23km/h 63% 0in /  0.0mm 689 W/m2
16:15 86 °F /  30 °C 73.4 °F /  23 °C 29.8in /  1010.6hPa SW 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 65% 0in /  0.0mm 657 W/m2
16:30 86 °F /  30 °C 73.4 °F /  23 °C 29.8in /  1010.4hPa SW 6.2mph /  10km/h 14.3mph /  23km/h 68% 0in /  0.0mm 622 W/m2
16:45 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1010.2hPa South 6.2mph /  10km/h 14.9mph /  24km/h 64% 0in /  0.0mm 589 W/m2
17:00 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.9hPa South 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 63% 0in /  0.0mm 552 W/m2
17:15 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.8hPa South 8.7mph /  14km/h 16.2mph /  26km/h 63% 0in /  0.0mm 510 W/m2
17:30 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.7hPa South 5mph /  8km/h 14.9mph /  24km/h 64% 0in /  0.0mm 469 W/m2
17:45 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.6hPa South 8.7mph /  14km/h 16.8mph /  27km/h 63% 0in /  0.0mm 424 W/m2
18:00 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.4hPa South 9.9mph /  16km/h 18mph /  29km/h 65% 0in /  0.0mm 380 W/m2
18:15 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.2hPa South 9.9mph /  16km/h 16.8mph /  27km/h 66% 0in /  0.0mm 336 W/m2
18:30 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.1hPa South 8.7mph /  14km/h 18mph /  29km/h 66% 0in /  0.0mm 295 W/m2
18:45 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.0hPa South 11.8mph /  19km/h 16.2mph /  26km/h 67% 0in /  0.0mm 248 W/m2
19:00 82.4 °F /  28 °C 71.6 °F /  22 °C 29.8in /  1009.1hPa South 8.7mph /  14km/h 16.8mph /  27km/h 68% 0in /  0.0mm 200 W/m2
19:15 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.1hPa South 8.7mph /  14km/h 16.2mph /  26km/h 67% 0in /  0.0mm 155 W/m2
19:30 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.2hPa South 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 68% 0in /  0.0mm 109 W/m2
19:45 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.2hPa South 8.7mph /  14km/h 14.9mph /  24km/h 68% 0in /  0.0mm 74 W/m2
20:00 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.1hPa South 6.8mph /  11km/h 14.3mph /  23km/h 68% 0in /  0.0mm 42 W/m2
20:15 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.2hPa South 6.8mph /  11km/h 14.9mph /  24km/h 69% 0in /  0.0mm 21 W/m2
20:30 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.2hPa South 6.2mph /  10km/h 14.9mph /  24km/h 70% 0in /  0.0mm 9 W/m2
20:45 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.2hPa South 5mph /  8km/h 14.3mph /  23km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.2hPa South 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.6hPa South 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1009.8hPa SE 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.0hPa SE 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.2hPa SE 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.2hPa ESE 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.2hPa ESE 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.2hPa SE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.2hPa ESE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.2hPa East 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 78.8 °F /  26 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1010.3hPa East 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb