^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 8, 2020 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 87.8 °F 71.6 °F 77.2 °F
Σημείο Δρόσου: 68 °F 62.6 °F 65.7 °F
Υγρασία: 81% 48% 68%
Ταχύτητα Ανέμου: 16.2mph 0mph 4.1mph
Ριπές Ανέμου: 29.2mph - -
Ανεμος- - WSW
Πίεση: 29.9 in 29.7 in -
Υετός: 0.29 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 8, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 77 °F 62.6 °F 29.8 in NW 1.9 mph 5 mph 62% 0 in 0 W/m2
00:15 77 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 1.2 mph 3.7 mph 63% 0 in 0 W/m2
00:30 77 °F 62.6 °F 29.8 in NNE 1.9 mph 6.2 mph 63% 0 in 0 W/m2
00:45 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NNE 5 mph 9.9 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:00 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 5 mph 9.9 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:15 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in North 5 mph 11.8 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:30 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 11.8 mph 66% 0 in 0 W/m2
01:45 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NW 5 mph 11.8 mph 66% 0 in 0 W/m2
02:00 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 6.8 mph 11.8 mph 67% 0 in 0 W/m2
02:15 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in North 5 mph 11.8 mph 67% 0 in 0 W/m2
02:30 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 9.9 mph 68% 0 in 0 W/m2
02:45 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in North 3.1 mph 9.9 mph 68% 0 in 0 W/m2
03:00 75.2 °F 62.6 °F 29.8 in NW 1.2 mph 9.9 mph 67% 0 in 0 W/m2
03:15 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in West 1.9 mph 8.7 mph 68% 0 in 0 W/m2
03:30 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.9 mph 6.2 mph 68% 0 in 0 W/m2
03:45 75.2 °F 64.4 °F 29.8 in WNW 3.1 mph 8.7 mph 70% 0.01 in 0 W/m2
04:00 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in NNE 3.1 mph 8.7 mph 76% 0.04 in 0 W/m2
04:15 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in NNW 5 mph 9.9 mph 78% 0 in 0 W/m2
04:30 71.6 °F 66.2 °F 29.8 in NNW 5 mph 8.1 mph 79% 0 in 0 W/m2
04:45 71.6 °F 66.2 °F 29.8 in NW 1.9 mph 9.9 mph 79% 0 in 0 W/m2
05:00 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 1.2 mph 6.2 mph 78% 0 in 0 W/m2
05:15 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 1.2 mph 6.8 mph 78% 0 in 0 W/m2
05:30 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 8.7 mph 77% 0 in 0 W/m2
05:45 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 8.1 mph 77% 0 in 0 W/m2
06:00 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 3.1 mph 6.8 mph 77% 0 in 0 W/m2
06:15 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 6.2 mph 9.9 mph 77% 0 in 0 W/m2
06:30 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 5 mph 16.8 mph 78% 0 in 0 W/m2
06:45 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in North 6.2 mph 13 mph 77% 0 in 0 W/m2
07:00 71.6 °F 64.4 °F 29.8 in East 1.9 mph 11.8 mph 76% 0 in 7 W/m2
07:15 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NW 5 mph 8.7 mph 75% 0 in 19 W/m2
07:30 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NW 3.1 mph 11.8 mph 76% 0 in 33 W/m2
07:45 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in NW 1.2 mph 5 mph 76% 0 in 32 W/m2
08:00 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in NW 1.9 mph 6.2 mph 76% 0 in 40 W/m2
08:15 73.4 °F 64.4 °F 29.8 in North 1.2 mph 5 mph 74% 0 in 111 W/m2
08:30 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in WSW 3.1 mph 6.2 mph 76% 0 in 86 W/m2
08:45 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in Calm   6.2 mph 76% 0 in 114 W/m2
09:00 75.2 °F 66.2 °F 29.8 in West 1.2 mph 3.7 mph 74% 0 in 141 W/m2
09:15 75.2 °F 66.2 °F 29.8 in WSW 1.2 mph 3.7 mph 74% 0 in 146 W/m2
09:30 75.2 °F 66.2 °F 29.8 in WNW 1.2 mph 5 mph 72% 0 in 146 W/m2
09:45 75.2 °F 66.2 °F 29.8 in West 3.1 mph 6.2 mph 73% 0 in 165 W/m2
10:00 75.2 °F 66.2 °F 29.8 in WSW 1.2 mph 6.2 mph 72% 0 in 214 W/m2
10:15 77 °F 66.2 °F 29.8 in Calm   5 mph 70% 0 in 188 W/m2
10:30 78.8 °F 66.2 °F 29.8 in West 1.9 mph 3.1 mph 66% 0 in 244 W/m2
10:45 78.8 °F 66.2 °F 29.8 in WSW 1.9 mph 6.2 mph 67% 0 in 197 W/m2
11:00 78.8 °F 66.2 °F 29.8 in West 1.9 mph 6.2 mph 64% 0 in 144 W/m2
11:15 78.8 °F 66.2 °F 29.8 in Calm   3.1 mph 64% 0 in 84 W/m2
11:30 78.8 °F 66.2 °F 29.8 in North 5 mph 8.1 mph 67% 0 in 128 W/m2
11:45 77 °F 66.2 °F 29.8 in NNE 3.1 mph 8.7 mph 70% 0 in 281 W/m2
12:00 77 °F 68 °F 29.8 in North 1.9 mph 8.1 mph 70% 0 in 311 W/m2
12:15 78.8 °F 66.2 °F 29.8 in NNW 3.1 mph 8.1 mph 67% 0 in 345 W/m2
12:30 78.8 °F 68 °F 29.8 in NW 3.1 mph 6.2 mph 68% 0 in 309 W/m2
12:45 78.8 °F 66.2 °F 29.8 in North 1.9 mph 6.2 mph 65% 0 in 343 W/m2
13:00 78.8 °F 68 °F 29.8 in NW 1.9 mph 6.2 mph 66% 0 in 408 W/m2
13:15 80.6 °F 68 °F 29.8 in WNW 5 mph 8.1 mph 65% 0 in 612 W/m2
13:30 82.4 °F 68 °F 29.8 in WNW 1.9 mph 6.2 mph 62% 0 in 408 W/m2
13:45 82.4 °F 68 °F 29.8 in NNW 1.2 mph 5 mph 61% 0 in 436 W/m2
14:00 84.2 °F 68 °F 29.8 in WNW 1.9 mph 6.8 mph 59% 0 in 350 W/m2
14:15 84.2 °F 68 °F 29.8 in WNW 1.9 mph 6.8 mph 58% 0 in 329 W/m2
14:30 84.2 °F 66.2 °F 29.8 in NW 5 mph 8.7 mph 56% 0 in 376 W/m2
14:45 84.2 °F 66.2 °F 29.8 in NW 5 mph 9.9 mph 56% 0 in 306 W/m2
15:00 84.2 °F 66.2 °F 29.8 in NW 5 mph 11.8 mph 55% 0 in 352 W/m2
15:15 84.2 °F 66.2 °F 29.8 in NW 3.1 mph 11.8 mph 55% 0 in 332 W/m2
15:30 86 °F 68 °F 29.8 in WNW 3.1 mph 8.7 mph 53% 0 in 877 W/m2
15:45 87.8 °F 68 °F 29.8 in NW 1.2 mph 8.7 mph 52% 0 in 840 W/m2
16:00 87.8 °F 68 °F 29.8 in NW 6.8 mph 11.8 mph 52% 0 in 742 W/m2
16:15 87.8 °F 68 °F 29.8 in NW 5 mph 9.9 mph 53% 0 in 766 W/m2
16:30 87.8 °F 68 °F 29.8 in NNW 1.9 mph 9.9 mph 53% 0 in 325 W/m2
16:45 87.8 °F 68 °F 29.8 in WNW 5 mph 11.8 mph 54% 0 in 267 W/m2
17:00 87.8 °F 68 °F 29.8 in NW 8.1 mph 14.3 mph 52% 0 in 610 W/m2
17:15 86 °F 66.2 °F 29.8 in North 6.8 mph 18 mph 51% 0 in 510 W/m2
17:30 87.8 °F 66.2 °F 29.8 in North 6.2 mph 14.3 mph 49% 0 in 508 W/m2
17:45 87.8 °F 64.4 °F 29.7 in North 8.1 mph 14.9 mph 48% 0 in 227 W/m2
18:00 86 °F 64.4 °F 29.7 in North 6.8 mph 18 mph 49% 0 in 200 W/m2
18:15 84.2 °F 64.4 °F 29.8 in North 9.9 mph 19.9 mph 51% 0 in 65 W/m2
18:30 82.4 °F 66.2 °F 29.8 in North 8.1 mph 19.9 mph 58% 0 in 39 W/m2
18:45 77 °F 68 °F 29.8 in NNE 6.8 mph 29.2 mph 75% 0.16 in 18 W/m2
19:00 75.2 °F 68 °F 29.8 in North 8.1 mph 16.8 mph 77% 0.01 in 11 W/m2
19:15 75.2 °F 68 °F 29.8 in North 5 mph 16.8 mph 77% 0 in 5 W/m2
19:30 75.2 °F 66.2 °F 29.8 in NNW 8.7 mph 16.8 mph 73% 0 in 7 W/m2
19:45 77 °F 66.2 °F 29.8 in NNE 16.2 mph 24.2 mph 70% 0 in 5 W/m2
20:00 75.2 °F 66.2 °F 29.8 in NNE 14.3 mph 26.1 mph 72% 0.05 in 0 W/m2
20:15 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in NNE 3.1 mph 24.9 mph 79% 0.03 in 0 W/m2
20:30 73.4 °F 68 °F 29.8 in NNW 8.1 mph 14.3 mph 80% 0 in 0 W/m2
20:45 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in NW 6.2 mph 16.8 mph 80% 0 in 0 W/m2
21:00 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in WNW 1.9 mph 13 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:15 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in WNW 5 mph 14.3 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:30 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in NW 8.1 mph 14.9 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:45 73.4 °F 66.2 °F 29.8 in NW 8.1 mph 14.9 mph 77% 0 in 0 W/m2
22:00 71.6 °F 64.4 °F 29.9 in NNW 6.8 mph 16.2 mph 78% 0 in 0 W/m2
22:15 71.6 °F 64.4 °F 29.9 in North 3.1 mph 11.8 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:30 71.6 °F 64.4 °F 29.9 in NNW 8.1 mph 16.2 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:45 71.6 °F 64.4 °F 29.9 in North 5 mph 16.8 mph 79% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb