^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 21, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 87.8 °F 75.2 °F 81.5 °F
Σημείο Δρόσου: 69.8 °F 60.8 °F 65.5 °F
Υγρασία: 78% 47% 59%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.1mph 0mph 2.9mph
Ριπές Ανέμου: 13mph - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.1 in 30 in -
Υετός: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 21, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in Calm   1.9 mph 49% 0 in 0 W/m2
00:15 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in Calm     49% 0 in 0 W/m2
00:30 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in Calm   1.9 mph 50% 0 in 0 W/m2
00:45 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in Calm   1.9 mph 50% 0 in 0 W/m2
01:00 80.6 °F 62.6 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 1.9 mph 52% 0 in 0 W/m2
01:15 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 1.9 mph 52% 0 in 0 W/m2
01:30 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 52% 0 in 0 W/m2
01:45 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 52% 0 in 0 W/m2
02:00 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in East 1.9 mph 5 mph 51% 0 in 0 W/m2
02:15 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in NE 1.2 mph 5 mph 51% 0 in 0 W/m2
02:30 80.6 °F 60.8 °F 30.1 in NE 1.2 mph 3.1 mph 50% 0 in 0 W/m2
02:45 80.6 °F 62.6 °F 30.1 in NE 1.2 mph 1.9 mph 56% 0 in 0 W/m2
03:00 78.8 °F 64.4 °F 30.1 in NE 1.2 mph 3.1 mph 60% 0 in 0 W/m2
03:15 78.8 °F 64.4 °F 30.1 in SW 1.9 mph 3.1 mph 60% 0 in 0 W/m2
03:30 78.8 °F 62.6 °F 30 in SW 1.2 mph 1.9 mph 59% 0 in 0 W/m2
03:45 78.8 °F 62.6 °F 30 in Calm   1.9 mph 60% 0 in 0 W/m2
04:00 78.8 °F 62.6 °F 30.1 in SW 1.2 mph 1.9 mph 60% 0 in 0 W/m2
04:15 78.8 °F 64.4 °F 30.1 in Calm   1.9 mph 61% 0 in 0 W/m2
04:30 77 °F 62.6 °F 30.1 in SE 3.1 mph 6.2 mph 60% 0 in 0 W/m2
04:45 77 °F 62.6 °F 30.1 in East 1.2 mph 6.2 mph 62% 0 in 0 W/m2
05:00 77 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.9 mph 3.7 mph 65% 0 in 0 W/m2
05:15 77 °F 64.4 °F 30.1 in SSE 3.1 mph 5 mph 69% 0 in 0 W/m2
05:30 75.2 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.9 mph 6.8 mph 70% 0 in 0 W/m2
05:45 75.2 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 70% 0 in 0 W/m2
06:00 75.2 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 1.9 mph 69% 0 in 0 W/m2
06:15 75.2 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 69% 0 in 0 W/m2
06:30 75.2 °F 64.4 °F 30.1 in Calm   3.1 mph 70% 0 in 11 W/m2
06:45 75.2 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.9 mph 3.7 mph 69% 0 in 19 W/m2
07:00 75.2 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 68% 0 in 44 W/m2
07:15 77 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 68% 0 in 77 W/m2
07:30 77 °F 64.4 °F 30.1 in Calm   3.1 mph 67% 0 in 114 W/m2
07:45 77 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 1.9 mph 65% 0 in 153 W/m2
08:00 77 °F 64.4 °F 30.1 in ESE 1.9 mph 3.1 mph 66% 0 in 171 W/m2
08:15 77 °F 66.2 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 1.9 mph 71% 0 in 237 W/m2
08:30 77 °F 68 °F 30.1 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 72% 0 in 279 W/m2
08:45 77 °F 68 °F 30.1 in SSE 1.9 mph 5 mph 73% 0 in 329 W/m2
09:00 77 °F 68 °F 30.1 in South 1.9 mph 3.7 mph 73% 0 in 373 W/m2
09:15 77 °F 68 °F 30.1 in South 3.1 mph 5 mph 76% 0 in 417 W/m2
09:30 77 °F 68 °F 30.1 in SW 3.1 mph 5 mph 77% 0 in 459 W/m2
09:45 75.2 °F 68 °F 30.1 in SSW 1.9 mph 5 mph 78% 0 in 503 W/m2
10:00 77 °F 68 °F 30.1 in SW 1.9 mph 3.7 mph 76% 0 in 545 W/m2
10:15 77 °F 68 °F 30.1 in SSW 1.2 mph 5 mph 75% 0 in 585 W/m2
10:30 78.8 °F 68 °F 30.1 in SSW 1.9 mph 5 mph 73% 0 in 624 W/m2
10:45 78.8 °F 68 °F 30.1 in SSW 1.9 mph 5 mph 71% 0 in 638 W/m2
11:00 78.8 °F 68 °F 30.1 in SW 3.1 mph 6.2 mph 72% 0 in 598 W/m2
11:15 80.6 °F 68 °F 30.1 in SSW 1.9 mph 6.2 mph 67% 0 in 564 W/m2
11:30 80.6 °F 66.2 °F 30.1 in SSW 1.9 mph 5 mph 64% 0 in 647 W/m2
11:45 82.4 °F 66.2 °F 30.1 in SSW 1.9 mph 5 mph 60% 0 in 775 W/m2
12:15 82.4 °F 68 °F 30.1 in SW 1.9 mph 6.2 mph 64% 0 in 819 W/m2
12:30 82.4 °F 69.8 °F 30.1 in South 3.1 mph 6.2 mph 66% 0 in 837 W/m2
12:45 82.4 °F 69.8 °F 30.1 in SSW 5 mph 6.8 mph 65% 0 in 849 W/m2
13:00 82.4 °F 69.8 °F 30.1 in SSW 3.1 mph 8.1 mph 66% 0 in 860 W/m2
13:15 84.2 °F 69.8 °F 30.1 in SSW 5 mph 6.8 mph 62% 0 in 858 W/m2
13:30 84.2 °F 64.4 °F 30.1 in South 5 mph 8.7 mph 50% 0 in 867 W/m2
13:45 84.2 °F 64.4 °F 30.1 in SSE 6.8 mph 9.9 mph 54% 0 in 868 W/m2
14:00 84.2 °F 66.2 °F 30.1 in South 5 mph 9.9 mph 55% 0 in 867 W/m2
14:15 84.2 °F 66.2 °F 30.1 in South 6.2 mph 8.1 mph 53% 0 in 863 W/m2
14:30 86 °F 66.2 °F 30.1 in South 5 mph 8.1 mph 51% 0 in 858 W/m2
14:45 86 °F 66.2 °F 30.1 in South 5 mph 8.7 mph 51% 0 in 838 W/m2
15:00 86 °F 66.2 °F 30.1 in South 3.1 mph 8.1 mph 51% 0 in 824 W/m2
15:15 86 °F 66.2 °F 30.1 in SSW 3.1 mph 8.7 mph 53% 0 in 809 W/m2
15:30 86 °F 66.2 °F 30.1 in SSW 5 mph 6.8 mph 52% 0 in 788 W/m2
16:00 87.8 °F 66.2 °F 30.1 in SSE 3.1 mph 6.2 mph 50% 0 in 726 W/m2
16:15 86 °F 68 °F 30.1 in SSW 1.2 mph 6.8 mph 54% 0 in 700 W/m2
16:30 86 °F 68 °F 30 in SSE 1.9 mph 6.2 mph 55% 0 in 659 W/m2
16:45 86 °F 66.2 °F 30 in South 6.2 mph 9.9 mph 52% 0 in 629 W/m2
17:00 86 °F 66.2 °F 30 in South 6.2 mph 9.9 mph 49% 0 in 584 W/m2
17:15 86 °F 64.4 °F 30 in South 6.2 mph 11.8 mph 49% 0 in 548 W/m2
17:30 87.8 °F 68 °F 30 in SSW 5 mph 8.7 mph 53% 0 in 499 W/m2
17:45 86 °F 69.8 °F 30 in SSW 3.1 mph 8.1 mph 57% 0 in 471 W/m2
18:00 87.8 °F 66.2 °F 30 in South 6.8 mph 11.8 mph 50% 0 in 424 W/m2
18:15 87.8 °F 66.2 °F 30 in SSE 5 mph 13 mph 51% 0 in 378 W/m2
18:30 86 °F 69.8 °F 30 in SSW 6.2 mph 9.9 mph 58% 0 in 330 W/m2
18:45 86 °F 68 °F 30 in South 5 mph 11.8 mph 56% 0 in 288 W/m2
19:00 86 °F 68 °F 30 in South 6.8 mph 11.8 mph 54% 0 in 239 W/m2
19:15 86 °F 66.2 °F 30 in SSE 3.1 mph 11.8 mph 53% 0 in 195 W/m2
19:30 86 °F 66.2 °F 30 in South 6.2 mph 11.8 mph 54% 0 in 151 W/m2
19:45 86 °F 64.4 °F 30 in South 8.1 mph 9.9 mph 50% 0 in 105 W/m2
20:00 86 °F 64.4 °F 30 in SSE 6.2 mph 9.9 mph 49% 0 in 69 W/m2
20:30 86 °F 66.2 °F 30 in SSE 3.1 mph 8.7 mph 52% 0 in 21 W/m2
20:45 86 °F 64.4 °F 30 in SE 6.2 mph 9.9 mph 49% 0 in 9 W/m2
21:00 86 °F 62.6 °F 30 in SE 6.2 mph 11.8 mph 47% 0 in 0 W/m2
21:15 84.2 °F 64.4 °F 30 in SE 5 mph 9.9 mph 49% 0 in 0 W/m2
21:30 84.2 °F 64.4 °F 30 in SE 5 mph 9.9 mph 52% 0 in 0 W/m2
21:45 84.2 °F 64.4 °F 30 in ESE 5 mph 8.7 mph 52% 0 in 0 W/m2
22:00 84.2 °F 66.2 °F 30 in SE 5 mph 8.7 mph 55% 0 in 0 W/m2
22:15 82.4 °F 68 °F 30 in SE 3.1 mph 11.8 mph 60% 0 in 0 W/m2
22:30 82.4 °F 68 °F 30.1 in SE 1.9 mph 8.1 mph 61% 0 in 0 W/m2
22:45 82.4 °F 68 °F 30.1 in SE 5 mph 6.2 mph 61% 0 in 0 W/m2
23:00 82.4 °F 68 °F 30.1 in SE 3.1 mph 6.2 mph 62% 0 in 0 W/m2
23:15 82.4 °F 66.2 °F 30.1 in SE 1.2 mph 3.7 mph 60% 0 in 0 W/m2
23:30 82.4 °F 66.2 °F 30.1 in Calm   1.9 mph 57% 0 in 0 W/m2
23:45 82.4 °F 66.2 °F 30.1 in SE 1.2 mph 3.1 mph 59% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb