^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 21, 2019 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 87.8 °F /  31 °C 75.2 °F /  24 °C 81.5 °F /  27.5 °C
Σημείο Δρόσου: 69.8 °F /  21 °C 60.8 °F /  16 °C 65.5 °F /  18.6 °C
Υγρασία: 78% 47% 59%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.1mph /  13km/h - 2.9mph /  4.6km/h
Ριπές Ανέμου: 13mph /  21km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.1 in /  1018.8 hPa 30 in /  1016.6 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 21, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm   1.9mph /  3km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   1.9mph /  3km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   1.9mph /  3km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 80.6 °F /  27 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.8hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.7hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.6hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.6hPa NE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 80.6 °F /  27 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.5hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 80.6 °F /  27 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.5hPa NE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 78.8 °F /  26 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.5hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 78.8 °F /  26 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 78.8 °F /  26 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1017.4hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 78.8 °F /  26 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1017.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 78.8 °F /  26 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.5hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 78.8 °F /  26 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm   1.9mph /  3km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 77 °F /  25 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.5hPa SE 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 77 °F /  25 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.6hPa East 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.7hPa ESE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.7hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.8hPa ESE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.9hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:45 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.1hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 69% 0in /  0.0mm 19 W/m2
07:00 75.2 °F /  24 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.1hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 68% 0in /  0.0mm 44 W/m2
07:15 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.2hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 68% 0in /  0.0mm 77 W/m2
07:30 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm 114 W/m2
07:45 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 65% 0in /  0.0mm 153 W/m2
08:00 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.7hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 66% 0in /  0.0mm 171 W/m2
08:15 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 71% 0in /  0.0mm 237 W/m2
08:30 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.0mm 279 W/m2
08:45 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.7hPa SSE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 329 W/m2
09:00 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.7hPa South 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.0mm 373 W/m2
09:15 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.7hPa South 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 417 W/m2
09:30 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.8hPa SW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 459 W/m2
09:45 75.2 °F /  24 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.8hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 503 W/m2
10:00 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.8hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.0mm 545 W/m2
10:15 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.8hPa SSW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 585 W/m2
10:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 624 W/m2
10:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 638 W/m2
11:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.6hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.0mm 598 W/m2
11:15 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 67% 0in /  0.0mm 564 W/m2
11:30 80.6 °F /  27 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm 647 W/m2
11:45 82.4 °F /  28 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.0mm 775 W/m2
12:15 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.6hPa SW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 64% 0in /  0.0mm 819 W/m2
12:30 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 30.1in /  1018.6hPa South 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 66% 0in /  0.0mm 837 W/m2
12:45 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 65% 0in /  0.0mm 849 W/m2
13:00 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 30.1in /  1018.4hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 66% 0in /  0.0mm 860 W/m2
13:15 84.2 °F /  29 °C 69.8 °F /  21 °C 30.1in /  1018.3hPa SSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 62% 0in /  0.0mm 858 W/m2
13:30 84.2 °F /  29 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.2hPa South 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 50% 0in /  0.0mm 867 W/m2
13:45 84.2 °F /  29 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.1hPa SSE 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 54% 0in /  0.0mm 868 W/m2
14:00 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.1hPa South 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 55% 0in /  0.0mm 867 W/m2
14:15 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.1hPa South 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 53% 0in /  0.0mm 863 W/m2
14:30 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.1hPa South 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 51% 0in /  0.0mm 858 W/m2
14:45 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.0hPa South 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 51% 0in /  0.0mm 838 W/m2
15:00 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.0hPa South 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 51% 0in /  0.0mm 824 W/m2
15:15 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1018.0hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 53% 0in /  0.0mm 809 W/m2
15:30 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1017.9hPa SSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 52% 0in /  0.0mm 788 W/m2
16:00 87.8 °F /  31 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 50% 0in /  0.0mm 726 W/m2
16:15 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1017.5hPa SSW 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 54% 0in /  0.0mm 700 W/m2
16:30 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1017.4hPa SSE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 55% 0in /  0.0mm 659 W/m2
16:45 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1017.1hPa South 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 52% 0in /  0.0mm 629 W/m2
17:00 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1017.1hPa South 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 49% 0in /  0.0mm 584 W/m2
17:15 86 °F /  30 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.0hPa South 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 49% 0in /  0.0mm 548 W/m2
17:30 87.8 °F /  31 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1017.0hPa SSW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 53% 0in /  0.0mm 499 W/m2
17:45 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 30in /  1016.9hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 57% 0in /  0.0mm 471 W/m2
18:00 87.8 °F /  31 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.7hPa South 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 50% 0in /  0.0mm 424 W/m2
18:15 87.8 °F /  31 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.7hPa SSE 5mph /  8km/h 13mph /  21km/h 51% 0in /  0.0mm 378 W/m2
18:30 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 30in /  1016.7hPa SSW 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 58% 0in /  0.0mm 330 W/m2
18:45 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1016.6hPa South 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 56% 0in /  0.0mm 288 W/m2
19:00 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1016.8hPa South 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 54% 0in /  0.0mm 239 W/m2
19:15 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.7hPa SSE 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 53% 0in /  0.0mm 195 W/m2
19:30 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.8hPa South 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 54% 0in /  0.0mm 151 W/m2
19:45 86 °F /  30 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.7hPa South 8.1mph /  13km/h 9.9mph /  16km/h 50% 0in /  0.0mm 105 W/m2
20:00 86 °F /  30 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.7hPa SSE 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 49% 0in /  0.0mm 69 W/m2
20:30 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1016.7hPa SSE 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 52% 0in /  0.0mm 21 W/m2
20:45 86 °F /  30 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.7hPa SE 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 49% 0in /  0.0mm 9 W/m2
21:00 86 °F /  30 °C 62.6 °F /  17 °C 30in /  1016.8hPa SE 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 84.2 °F /  29 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.8hPa SE 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 84.2 °F /  29 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.0hPa SE 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 84.2 °F /  29 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1017.1hPa ESE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 84.2 °F /  29 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1017.2hPa SE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1017.3hPa SE 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1017.5hPa SE 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1017.5hPa SE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 82.4 °F /  28 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 82.4 °F /  28 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 82.4 °F /  28 °C 66.2 °F /  19 °C 30.1in /  1017.7hPa SE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb