^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 27, 2019 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 87.8 °F /  31 °C 77 °F /  25 °C 81.7 °F /  27.6 °C
Σημείο Δρόσου: 73.4 °F /  23 °C 64.4 °F /  18 °C 68.7 °F /  20.4 °C
Υγρασία: 75% 47% 65%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.7mph /  14km/h - 3.2mph /  5.1km/h
Ριπές Ανέμου: 16.2mph /  26km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 29.8 in /  1009.7 hPa 29.7 in /  1005.4 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 27, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.6hPa SSE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.7hPa South 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.7hPa South 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm   5mph /  8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.3hPa South 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.2hPa South 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.2hPa South 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 80.6 °F /  27 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.1hPa North 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1009.1hPa North 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.1hPa North 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm   3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.9hPa North 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.9hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.7hPa NNE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.6hPa NNE 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.6hPa NNE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.3hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 78.8 °F /  26 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.2hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   1.9mph /  3km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   1.9mph /  3km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     73% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:45 77 °F /  25 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa WSW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 16 W/m2
07:00 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.1hPa WSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 69% 0in /  0.0mm 39 W/m2
07:15 77 °F /  25 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1008.2hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.0mm 67 W/m2
07:30 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.2hPa WSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 69% 0in /  0.0mm 102 W/m2
07:45 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.4hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.0mm 125 W/m2
08:00 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.6hPa WSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.0mm 181 W/m2
08:15 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.6hPa WSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.0mm 227 W/m2
08:30 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.6hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 69% 0in /  0.0mm 271 W/m2
08:45 77 °F /  25 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.6hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 69% 0in /  0.0mm 315 W/m2
09:00 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.6hPa South 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 68% 0in /  0.0mm 360 W/m2
09:15 78.8 °F /  26 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1008.6hPa South 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.0mm 406 W/m2
09:30 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 452 W/m2
09:45 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 492 W/m2
10:00 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 71% 0in /  0.0mm 533 W/m2
10:15 78.8 °F /  26 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 71% 0in /  0.0mm 571 W/m2
10:30 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.6hPa South 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 608 W/m2
10:45 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 69% 0in /  0.0mm 599 W/m2
11:00 80.6 °F /  27 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.3hPa South 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 555 W/m2
11:15 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.2hPa SSW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 70% 0in /  0.0mm 566 W/m2
11:30 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.2hPa SSW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm 679 W/m2
11:45 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.2hPa SW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 64% 0in /  0.0mm 763 W/m2
12:00 82.4 °F /  28 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 64% 0in /  0.0mm 784 W/m2
12:15 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 66% 0in /  0.0mm 803 W/m2
12:30 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1008.0hPa SW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 67% 0in /  0.0mm 817 W/m2
12:45 84.2 °F /  29 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1007.8hPa SW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 64% 0in /  0.0mm 833 W/m2
13:00 84.2 °F /  29 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1007.6hPa SSW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 56% 0in /  0.0mm 842 W/m2
13:15 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.8in /  1007.6hPa SSW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 56% 0in /  0.0mm 851 W/m2
13:30 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1007.6hPa South 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 52% 0in /  0.0mm 851 W/m2
13:45 86 °F /  30 °C 64.4 °F /  18 °C 29.8in /  1007.5hPa SSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 47% 0in /  0.0mm 854 W/m2
14:00 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 29.7in /  1007.2hPa SSW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 52% 0in /  0.0mm 849 W/m2
14:15 86 °F /  30 °C 66.2 °F /  19 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 51% 0in /  0.0mm 844 W/m2
14:30 86 °F /  30 °C 68 °F /  20 °C 29.7in /  1007.1hPa SW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 54% 0in /  0.0mm 833 W/m2
14:45 84.2 °F /  29 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1007.0hPa SSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.0mm 823 W/m2
15:00 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.0mm 807 W/m2
15:15 87.8 °F /  31 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1006.6hPa SW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 56% 0in /  0.0mm 789 W/m2
15:30 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1006.5hPa SW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 60% 0in /  0.0mm 768 W/m2
15:45 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1006.4hPa SW 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 62% 0in /  0.0mm 742 W/m2
16:00 86 °F /  30 °C 73.4 °F /  23 °C 29.7in /  1006.2hPa SW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 65% 0in /  0.0mm 715 W/m2
16:15 86 °F /  30 °C 73.4 °F /  23 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 65% 0in /  0.0mm 684 W/m2
16:30 87.8 °F /  31 °C 73.4 °F /  23 °C 29.7in /  1006.0hPa South 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 62% 0in /  0.0mm 654 W/m2
16:45 87.8 °F /  31 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1005.9hPa South 5mph /  8km/h 14.3mph /  23km/h 61% 0in /  0.0mm 617 W/m2
17:00 87.8 °F /  31 °C 73.4 °F /  23 °C 29.7in /  1005.9hPa SSW 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 61% 0in /  0.0mm 584 W/m2
17:15 87.8 °F /  31 °C 73.4 °F /  23 °C 29.7in /  1005.9hPa South 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 62% 0in /  0.0mm 541 W/m2
17:30 86 °F /  30 °C 73.4 °F /  23 °C 29.7in /  1005.6hPa South 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 64% 0in /  0.0mm 501 W/m2
17:45 87.8 °F /  31 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1005.5hPa South 6.8mph /  11km/h 13mph /  21km/h 60% 0in /  0.0mm 461 W/m2
18:00 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1005.5hPa South 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 59% 0in /  0.0mm 415 W/m2
18:15 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1005.5hPa South 6.8mph /  11km/h 14.9mph /  24km/h 57% 0in /  0.0mm 367 W/m2
18:30 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1005.4hPa South 8.1mph /  13km/h 13mph /  21km/h 61% 0in /  0.0mm 316 W/m2
18:45 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1005.5hPa South 8.7mph /  14km/h 16.2mph /  26km/h 61% 0in /  0.0mm 271 W/m2
19:00 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1005.5hPa South 6.2mph /  10km/h 14.9mph /  24km/h 60% 0in /  0.0mm 227 W/m2
19:15 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1005.4hPa South 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 59% 0in /  0.0mm 179 W/m2
19:30 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1005.5hPa South 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 58% 0in /  0.0mm 139 W/m2
19:45 86 °F /  30 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1005.4hPa SSW 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 63% 0in /  0.0mm 97 W/m2
20:00 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1005.5hPa South 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 66% 0in /  0.0mm 60 W/m2
20:15 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1005.5hPa South 1.9mph /  3km/h 11.8mph /  19km/h 66% 0in /  0.0mm 28 W/m2
20:30 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1005.5hPa South 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 65% 0in /  0.0mm 12 W/m2
20:45 84.2 °F /  29 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1006.0hPa SSW 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 68% 0in /  0.0mm 5 W/m2
21:00 82.4 °F /  28 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1006.0hPa South 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 82.4 °F /  28 °C 71.6 °F /  22 °C 29.7in /  1006.0hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1006.2hPa SSW 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1006.5hPa South 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1006.7hPa SSW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1006.9hPa South 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1007.0hPa South 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 80.6 °F /  27 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1007.1hPa South 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1007.1hPa SSE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1007.5hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.8in /  1007.6hPa WSW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb