Μετατροπέας Γ.Μήκους - Γ.Πλάτους

Η παρακάτω εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να μετατρέψει το Γ.Πλάτος και Γ.Μήκος μεταξύ δεκαδικών μοιρών και μοιρών, λεπτών και δευτερολέπτων.

 

Δεκαδικές Μοίρες
Γ.Πλάτος:    North South 
Γ.Μήκος:     East   West  
 
Μοίρες, Λεπτά & Δευτερόλεπτα
Γ.Πλάτος:
Μοίρες: Λεπτά: Δευτερόλεπτα:    North South
Γ.Μήκος:
Μοίρες: Λεπτά: Δευτερόλεπτα:    East   West 
 

 

Γ.Μήκος

Το Γ.Μήκος είναι μια γεωγραφική συντεταγμένη που ορίζει τη θέση ενός σημείου στην επιφάνεια της Γης σε σχέση με ανατολή-δύση. Πρόκειται για μια γωνιακή μέτρηση, που συνήθως εκφράζεται σε μοίρες, μεπτά και δευτερόλεπτα, και συμβολίζεται με το Ελληνικό γράμμα λάμδα (λ).

Σημεία με το ίδιο Γ.Μήκος βρίσκονται σε γραμμές που ξεκινούν από το Βόρειο Πόλο προς το Νότιο Πόλο, επίσης γνωστοί και ως μεσημβρινοί. Ενας από αυτούς, ο Πρώτος Μεσημβρινός, που διασχίζει το Royal Observatory, στο Γκρήνουϊτς της Αγγλίας, ορίζει τη θέση μηδέν στο Γ.Μήκος. Το Γ.Μήκος άλλων τοποθεσιών μετράται σα μια γωνία ανατολικά και δυτικά από τον Πρώτο Μεσημβρινό.

Γ.Πλάτος

Το Γ.Πλάτος μιας τοποθεσίας της Γης είναι η γωνιακή απόσταση αυτής της τοποθεσίας νότια ή βόρεια του ισημερινού. Το Γ.Πλάτος είναι μια γωνία, που συνήθως μετράται σε μοίρες (συμβολίζεται με °). Ο ισημερινός έχει Γ.Πλάτος 0°, ο Βόρειος Πόλος έχει Γ.Πλάτος 90° βόρεια (γράφεται 90° Ν ή +90°), και ο Νότιος Πόλος έχει Γ.Πλάτος 90° νότια (γράφεται 90° S ή +90°). Μαζί, το Γ.Πλάτος και Γ.Μήκος χρησιμοποιούνται σαν γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων για να οριστεί οποιοδήποτε σημείο πάνω στη Γη.

Οι διαδοχικές καμπύλες Γ.Πλάτους πάνω στη Γη (φορά ανατολικά-δυτικά) αναφέρονται ως γραμμές του Γ.Πλάτους. Κάθε γραμμή του Γ.Πλάτους είναι πρακτικά ένας κύκλος πάνω στη Γη παράλληλος προς τον ισημερινό, και για αυτό το λόγο οι γραμμές του Γ.Πλάτους είναι επίσης γνωστές ως γραμμές του Γ.Πλάτους ή παράλληλοι. Στη σφαιρική γεωμετρία, οι γραμμές του Γ.Πλάτους είναι παραδείγματα μικρών κύκλων, με τον ισημερινό να είναι ένας μεγάλος κύκλος. Το Γ.Πλάτος (ορίζεται με το Ελληνικό γράμμα φι (φ)) συνήθως μετράται σε μοίρες, με λεπτά και δευτερόλεπτα για λεπτομερέστερες μετρήσεις.

Σύστημα Γεωγραφικών Συντεταγμένων
Το σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων είναι ένα σύστημα συντεταγμένων που δίνει τη δυνατότητα οποιαδήποτε περιοχή πάνω στη Γη να οριστεί από ένα σετ αριθμών. Οι συντεταγμένες συνήθως επιλέγονται έτσι ώστε ο ένας από τους αριθμούς αντιπροσωπεύει την κάθετη θέση, και δύο ή τρεις από τους αριθμούς αντιπροσωπεύουν την οριζόντια θέση. Η πιο κοινή επιλογή των συντεταγμένων είναι Γ.Πλάτος, Γ.Μήκος και υψόμετρο.

 

Γ.Μήκος (λ) Οι γραμμές του Γ.Μήκους εμφανίζονται καθέτως με διαφορετική καμπυλότητα στην άνω απεικόνιση, αλλά στην ουσία πρόκειται για τα μισά μεγάλων ελλείψεων, με ιδανικές ακτίνες σε ένα συγκεκριμένο Γ.Πλάτος.
Γ.Πλάτος (φ) Οι γραμμές του Γ.Πλάτους εμφανίζονται οριζόντια με διαφορετική καμπυλότητα στην άνω απεικόνιση αλλά στην ουσία είναι κυκλικές με διαφορετικές ακτίνες. Ολες οι τοποθεσίες σε ένα συγκεκριμένο Γ.Πλάτος συλλογικά αναφέρονται σαν ένας κύκλος του Γ.Πλάτους.