Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 10 Days 6 Hours 8 Minutes 2 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 1.88GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b149)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 07:44:53 14/09/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
24/09/2023 13:53
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:01 24/09/2023 13:53
Weather-Display FTP Τώρα 0:01:02 24/09/2023 13:52
Weather-Display weather data Τώρα 0:03:36 24/09/2023 13:50
Note: script(s) not current and need update(s):
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.