Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 6 Days 4 Hours 31 Minutes 54 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 9.53GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b147)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 08:46:10 19/03/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
25/03/2023 13:17
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:01 25/03/2023 13:17
Weather-Display FTP Τώρα 0:01:18 25/03/2023 13:15
Weather-Display weather data Τώρα 0:02:09 25/03/2023 13:15