Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 13 Days 1 Hours 31 Minutes 27 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 2.51GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b151)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 07:46:13 14/02/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
27/02/2024 09:20
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:02 27/02/2024 09:20
Weather-Display FTP Τώρα 0:04:20 27/02/2024 09:15
Weather-Display weather data Τώρα 0:05:08 27/02/2024 09:15
Note: script(s) not current and need update(s):
atom-advisory.php Ok to delete from website.
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.