Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 113 Days 10 Hours 25 Minutes 10 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.04GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b126)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 00:22:35 01/05/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
10/05/2021 08:10
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 10/05/2021 08:10
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:00 10/05/2021 08:10
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:00:27 10/05/2021 08:10