Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 1 Days 20 Hours 34 Minutes 45 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 4.85GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b151)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 04:52:29 15/06/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
17/06/2024 01:27
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:08 17/06/2024 01:26
Weather-Display FTP Τώρα 0:01:39 17/06/2024 01:25
Weather-Display weather data Τώρα 0:02:06 17/06/2024 01:25
Note: script(s) not current and need update(s):
atom-advisory.php Ok to delete from website.
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.