Κλιματικές διαφορές (Live!) μεταξύ Ιστορικού Κέντρου και αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (LGTS)Τρέχουσες καιρικές συνθήκες στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (meteothes.gr)
Click on the Temperature icon (up-right corner) to change weather map views!
 
 
Τρέχουσες Καιρικές συνθήκες στο Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης (LGTS)
Click on the Temperature icon (up-right corner) to change weather map views!

Στα παραπάνω γραφικά μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές που καταγράφονται στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, το οποίο βρισκεται περίπου 14 χιλιόμετρα Νότια της πόλης. Είναι εμφανείς οι διαφορές στις τιμές που καταγράφονται στα δύο σημεία και καταδεικνύουν τις μικροκλιματικές διαφορές μεταξύ τους. Οι επίσημες τιμές του αεροδρομίου απέχουν αρκετά από τις τιμές που καταγράφονται στο κέντρο της πόλης! Γενικά, η περιοχή του αεροδρομίου είναι πιο ζεστή το Καλοκαίρι και ψυχρότερη το Χειμώνα!

Στο χάρτη απεικονίζεται η διαφορά Θερμοκρασίας αέρα (+/-°C) μεταξύ των περιοχών της πόλης
You can easily notice the two heat islands of the city. meteothes.gr, is located between those two warm areas and airport Makedonia at a much cooler area with totally different microclimate conditions! Generally, the airport area is hotter during Summer and colder during Winter!
 
Forecasts come from Windy.com and are based mainly on the European Weather model.
 
Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες των δύο σημείων.
 
locations