Πρόγνωση μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης (κινούμενη εικόνα) GMT+2(χειμώνας)-GMT+3(καλοκαίρι)

Πηγή: http://forecast.uoa.gr

Μετεωρολογικός Σταθμός Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

   

Μεγάλα αρχεία! Προτείνεται ευρυζωνική σύνδεση!