Μακροπρόθεσμη Πρόγνωση Θερμοκρασίας στα 2μ Ευρώπης για το επόμενο εξάμηνο

NOAA Long Term Forecast

Η μακροπρόθεσμη αυτή πρόγνωση πιθανοτήτων ισχύει για τους επόμενους έξι μήνες. Δείχνει τις πιθανές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στα 2 μέτρα για την περίοδο αυτή.

Η ακρίβεια δεν είναι πολύ υψηλή, αλλά δείχνει την τάση (ψυχρότερο από το κανονικό-κανονικό-θερμότερο από το κανονικό) σύμφωνα με τα αρχικά δεδομένα που εισάγονται στο μοντέλο και τις μέσες κλιματικές τιμές της κάθε τοποθεσίας. Η περίοδος των αρχικών δεδομένων αναγράφεται στην πάνω-δεξιά γωνία της εικόνας.

Οι χρωματικές διαβαθμίσεις απεικονίζουν την υψηλότερη πιθανότητα των τριών κατηγοριών, με το Μπλε για Κάτω του Κανονικού (ψυχρότερο), κόκκινο για Ανω του Κανονικού και άσπρο για κοντά στο Κανονικό.

 
noaa