Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 11 Days 19 Hours 1 Minutes 14 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 4.34GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b41)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 10:06:00 μμ 23/01/2017.
Ποιότητα επικοινωνίας κονσόλας με Εξωτερική Μονάδα (ISS): 96%.
Λεπτομέρειες Ποιότητας Επικοινωνίας: 4262 185 0 99 151 (Ληφθέντα πακέτα, Απωλεσθέντα πακέτα, Επανασυγχρονισμοί, Συνεχόμενα ληφθέντα πακέτα, Λάθη CRC).

Τελευταία ενημέρωση στις: 24/01/2017 03:12

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια h:m:s Τελευταία ενημέρωση στις:
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 24/01/2017 03:12
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:59 24/01/2017 03:10
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:27 24/01/2017 03:10