Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 2 Days 14 Hours 8 Minutes 1 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 4.44GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b42)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 12:50:29 μμ 25/02/2017.
Ποιότητα επικοινωνίας κονσόλας με Εξωτερική Μονάδα (ISS): 96%.
Λεπτομέρειες Ποιότητας Επικοινωνίας: 3700 163 0 96 110 (Ληφθέντα πακέτα, Απωλεσθέντα πακέτα, Επανασυγχρονισμοί, Συνεχόμενα ληφθέντα πακέτα, Λάθη CRC).

Τελευταία ενημέρωση στις: 28/02/2017 02:49

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια h:m:s Τελευταία ενημέρωση στις:
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 28/02/2017 02:49
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:51 28/02/2017 02:45
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:04:21 28/02/2017 02:45