Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 12 Days 9 Hours 51 Minutes 10 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.47GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b120)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 19:30:56 18/10/2020.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
25/10/2020 03:50
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:03 25/10/2020 03:50
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:29 25/10/2020 03:50
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:00:53 25/10/2020 03:50