Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 5 Days 20 Hours 39 Minutes 57 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.96GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b123)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 13:10:07 19/01/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
22/01/2021 17:21
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 22/01/2021 17:21
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:52 22/01/2021 17:20
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:14 22/01/2021 17:20
Note: script(s) not current and need update(s):
check-fetch-times.php V1.37 - 2020-06-11 Need update to V1.39 - 2021-01-12
WC-forecast.php V1.04 - 2019-03-22 Need update to V1.05 - 2021-01-01
Use this link for details.