Τάσεις Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης

Σημείωση: Οι τάσεις βασίζονται στις καταγραφές στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από το 2005.


Ετήσια Τάση Θερμοκρασίας
Μήνας Μέση από το 2005 Τρέχων Μήνας Διαφορά
Ιανουάριος 7.7°C 6.0°C (2019) -1.7°C1.7°C Ψυχρότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Φεβρουάριος 9.6°C 9.4°C (2019) -0.2°C0.2°C Ψυχρότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Μάρτιος 12.1°C 13.3°C (2019) 1.2°C1.2°C Θερμότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Απρίλιος 15.9°C 15.4°C (2019) -0.5°C0.5°C Ψυχρότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Μάϊος 20.6°C 20.1°C (2019) -0.5°C0.5°C Ψυχρότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Ιούνιος 25.1°C 26.4°C (2019) 1.3°C1.3°C Θερμότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Ιούλιος 27.5°C 27.5°C (2019) 0.0°C 
Αύγουστος 27.7°C 28.5°C (2019) 0.8°C0.8°C Θερμότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Σεπτέμβριος 23.2°C 24.3°C (2019) 1.1°C1.1°C Θερμότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Οκτώβριος 18.0°C 20.5°C (2019) 2.5°C2.5°C Θερμότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Νοέμβριος 13.7°C 14.0°C (2018) 0.3°C0.3°C Θερμότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Δεκέμβριος 9.3°C 8.0°C (2018) -1.3°C1.3°C Ψυχρότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.
Μέση 12μηνη Θερμοκρασία από το 2005: 17.6°C
Τρέχουσα 12μηνη Θερμοκρασία 17.8°C
Τρέχουσα Τάση Θερμοκρασίας 12μήνου:  0.2°C0.2°C Θερμότερος από την Απόλυτη Μέση Θερμοκρασία.

Ετήσια Τάση Βροχόπτωσης
Μήνας Μέση από το 2005 Τρέχων Μήνας Διαφορά
Ιανουάριος 28.1 mm 49.2 mm (2019) 21.10 mm21.1 mm περισσότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Φεβρουάριος 31.0 mm 6.6 mm (2019) -24.40 mm24.4 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Μάρτιος 34.9 mm 17.0 mm (2019) -17.90 mm17.9 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Απρίλιος 25.3 mm 59.8 mm (2019) 34.50 mm34.5 mm περισσότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Μάϊος 45.0 mm 41.4 mm (2019) -3.60 mm3.6 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Ιούνιος 35.7 mm 39.6 mm (2019) 3.90 mm3.9 mm περισσότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Ιούλιος 22.6 mm 28.0 mm (2019) 5.40 mm5.4 mm περισσότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Αύγουστος 19.3 mm 7.4 mm (2019) -11.90 mm11.9 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Σεπτέμβριος 37.4 mm 18.4 mm (2019) -19.00 mm19 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Οκτώβριος 41.0 mm 23.6 mm (2019) -17.40 mm17.4 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Νοέμβριος 29.0 mm 26.8 mm (2018) -2.20 mm2.2 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Δεκέμβριος 37.6 mm 18.8 mm (2018) -18.80 mm18.8 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Μέση 12μηνη Βροχόπτωση από το 2005: 386.90 mm
Βροχόπτωση τους τελευταίους μήνες: 336.60 mm
Τρέχουσα 12μηνη διαφορά Βροχόπτωσης:  -50.30 mm50.3 mm λιγότερο από την Απόλυτη Μέση Βροχόπτωση.
Τα ανωτέρω δεδομένα αποδίδουν τη 12μηνη τάση στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τοποθεσία του Μετεωρολογικού Σταθμού. Δεν πρόκειται για επίσημα επιστημονικά δεδομένα. Βασίζονται στη συλλογή δεδομένων  από το 2005.
Please disable your adblock and script blockers to view this page