Ανάλυση Χαρτών Επιφανείας Ευρώπης

© Πηγή: weatheronline.co.ukΧρονική Περίοδος 12-132 ώρες

© Πηγή: www.metoffice.gov.uk